גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Ramp' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'CityID' => 31,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Lift' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Stairs' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          },
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 12
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 14,
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 193,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1272, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 710, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.912942', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1272 } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 32, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Театры Эйлата', 'Shelter' => 0, 'ID' => 580, 'Image2Height' => 677, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Latitude' => '29.555173', 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'SeatsAmount' => 567, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 677 }, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'SeatsAmount' => 192, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 63, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Image2Height' => 403, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 168, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63 }, { 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'ID' => 527, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод' }, 'Latitude' => '31.7911471', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 529, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.6422237', 'SeatsAmount' => 1108, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 10, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 529, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 527 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 136, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 530, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Latitude' => '31.792616', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'SeatsAmount' => 399, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 530 } }, { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 775, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'SeatsAmount' => 931, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.79299', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'ImageWidth' => 600, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 775, 'Shelter' => 0, 'ID' => 876, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 10, 'RowsAmount' => 27, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.791868', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Longitude' => '34.637185', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Монарт Ашдод', 'Shelter' => 0, 'ID' => 133, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Distance' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.77819', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Longitude' => '34.649463', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 10, 'Shelter' => 1, 'ID' => 438, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Image2Height' => 600, 'Gangways' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 10, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' }, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2005, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.664702', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'Longitude' => '34.562052', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 839, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'RowsAmount' => 26, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 92, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 839 }, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 21 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1666, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'ID' => 1665, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 33, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'ID' => 85, 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 520, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 85, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'ImageHeight' => 520, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 408, 'Longitude' => '34.78716' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1668, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 34, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 34, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1747, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 34, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 2082, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.234302', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева — Лобби', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хита 1' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 100, 'Longitude' => '34.799534', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2082, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.234302, 34.799534', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי', 'Address' => 'רח' חיטה 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי' } ], 'ID' => 34 }, { 'ID' => 64, 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1880, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 64, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 537, 'Longitude' => '34.993385', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ] }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 622, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'SeatsAmount' => 575, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.0206112', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 622, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף' }, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 53, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 11, 'RowsAmount' => 18, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 53 } ], 'ID' => 11 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1540, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'CityID' => 155, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.848466', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 373, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.079168' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ], 'Name' => 'גבעת שמואל', 'ID' => 155 }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 12, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1659, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 23 } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'ID' => 124, 'Name' => 'גן יבנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 604, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 124, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Image2Height' => 452, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 604, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.785753', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне' }, 'ImageHeight' => 452, 'Longitude' => '34.707179', 'SeatsAmount' => 318, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' } ] }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 13, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1669, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 23 } ], 'ID' => 13 }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.895859', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 850, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 263, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 850, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 78, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 78, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2044, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 5, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'He' => { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1670, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ShowsQty' => 25 }, { 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'Latitude' => '32.166208', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.842952', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 280, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 5, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 845, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 563 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.797003', 'SeatsAmount' => 700, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1484, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Latitude' => '32.174431', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 10, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1872, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ID' => 142, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 43, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Distance' => 1, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 142, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.914142', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'ImageHeight' => 606, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 143, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 606, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 43, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'Latitude' => '32.44146', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '34.931134', 'SeatsAmount' => 83, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'CityID' => 43, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2006 }, 'ID' => 2006, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1727, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 702, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 59, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז שטיינברג חולון', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 15, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 702, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 570, 'Longitude' => '34.791006', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.00688' }, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 10 }, { 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'CityID' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1941, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Longitude' => '34.794325', 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, { 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1728, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'תיאטרון חולון' } ] }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'ID' => 215, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 215, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Gangways' => 4, 'Image2Height' => 867, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'Longitude' => '35.010532', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 867 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.066528', 'SeatsAmount' => 505, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 163, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт-Наглер Хайфа', 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 935, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 163 }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 290, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 290 }, { 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.999861', 'SeatsAmount' => 150, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2047, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Name' => 'מועדון סירופ' }, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 2047 }, { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1769, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа' }, 'Latitude' => '32.809764', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.991823', 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1769 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 40, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 99, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 6, 'Image2Height' => 732, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'ImageHeight' => 732 } }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 615, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 209, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 615, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.9728262', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.8203168' }, 'ID' => 209 }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 7, 'Shelter' => 0, 'ID' => 106, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 528, 'Gangways' => 8, 'Latitude' => '32.803197', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'Longitude' => '34.985592', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'ImageHeight' => 528 }, 'ID' => 106 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 687, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.985138', 'SeatsAmount' => 473, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 687, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 102, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1724 } }, { 'ID' => 237, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.80327', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.9846462', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 500, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 237, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 500, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'Longitude' => '35.074321', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Latitude' => '32.82173', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 162, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 772, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 29, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'ID' => 1725, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'ImageHeight' => 900, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.529639', 'SeatsAmount' => 747, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'CityID' => 96, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 900, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 409, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 96 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'Hall' => { 'ID' => 658, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 496, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 18, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 16, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 496, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 } } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Hall' => { 'ID' => 308, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 17, 'SeatsAmount' => 386, 'Longitude' => '34.888107', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ID' => 1165, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 17, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.899322', 'SeatsAmount' => 330, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 } } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ID' => 1741, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.825879', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.746866', 'SeatsAmount' => 293, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'CityID' => 222, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1741, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם עשרת' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת' } ], 'Name' => 'יישוב עשרת' }, { 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'SeatsAmount' => 484, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 184, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 45, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } } ], 'ID' => 45 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 547, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.2244455', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.768976', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Ремез, 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Шотландская церковь Святого Андрея Иерусалим' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 547, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד רמז 1', 'Info' => '', 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דוד רמז 1, ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E0%u05D8%20%u05D0%u05E0%u05D3%u05E8%u05D9%u05D5%u05E1%20%u05E1%u05E7%u05D5%u05D8%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171432x1130699%2C&UserEarthX=171349&UserEarthY=1130684&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 30 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 837, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13' } }, 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1674, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1346, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 261, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'SeatsAmount' => 120, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2014, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24' }, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2080, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 240, 'Longitude' => '35.183852', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.73307', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2080, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.780065', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 260, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1681, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1679, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 26 } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1648, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 18, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 30 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 18, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1354, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.17279', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.929335', 'SeatsAmount' => 332, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1354 } ], 'ID' => 18 }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Longitude' => '35.280867', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.911346', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 219, 'Image2Height' => 403, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 46, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 219 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'SeatsAmount' => 780, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 629, 'Latitude' => '32.914962', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 128, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'Image2Height' => 629, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 46, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21 } } ], 'ID' => 46 }, { 'ID' => 19, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 791, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 218, 'CityID' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 791, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.886925', 'SeatsAmount' => 514, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.943113' }, 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד' }, { 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1686, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 126, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 126 }, { 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 661, 'Longitude' => '35.2365385', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 690, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 155, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 690, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 24, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 47, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'ID' => 1660, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1660 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1891, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '35.00915', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.008266', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'Latitude' => '31.90012', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1657, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 20, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1657, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 20 }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Longitude' => '35.51472', 'Ramp' => 2, 'CityID' => 41, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 22, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 618 }, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'CityID' => 127, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 644, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 630, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 520, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'ImageHeight' => 630 }, 'ID' => 644 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 248, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2059, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 2059 } ], 'ID' => 248 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'SeatsAmount' => 390, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 305, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 86, 'RowsAmount' => 12 }, 'ID' => 305 } ], 'ID' => 86 }, { 'ID' => 202, 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ID' => 1425, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 202, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1425, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.122942', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Guide' => '', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'SeatsAmount' => 384, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 206, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1455, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.981472', 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '35.08482', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 250, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'Longitude' => '34.976521', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 108, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 502, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 73, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 208, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים' }, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.773793', 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.295927', 'SeatsAmount' => 215, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 403 }, 'ID' => 208, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'ID' => 1273, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 73, 'RowsAmount' => 24, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 560, 'Longitude' => '35.297363', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 49, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 713, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 712, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 50, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 91, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 712 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50 }, { 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 51, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 442, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 333, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4' }, 'Latitude' => '32.69951', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.699456', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Longitude' => '35.313014', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 51, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 296, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 51, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' }, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2050, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'SeatsAmount' => 120, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 748, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'Latitude' => '31.930777', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 177, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Image2Height' => 479, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'CityID' => 21 } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'SeatsAmount' => 381, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'ID' => 1469, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'CityID' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 37, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1564, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 545, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ID' => 1345, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 22, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'SeatsAmount' => 373, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ID' => 1430, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.869838', 'SeatsAmount' => 321, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1430, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ID' => 119, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 119, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 22, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Longitude' => '34.853704', 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'Latitude' => '32.278005', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1687, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1687 } ], 'ID' => 22 }, { 'Name' => 'סביון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 1310, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'CityID' => 161, 'SeatsAmount' => 282, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.875716', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.044517', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 1310 } ], 'ID' => 161 }, { 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 639, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 53, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsAmount' => 610, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Latitude' => '32.928829', 'Pit' => 0 }, 'ID' => 639 } ] }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 54, 'RowsAmount' => 24, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 457, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 457 } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 55, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2073, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 220, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 588, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 55, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'SeatsAmount' => 411, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.472264' }, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0855671', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Longitude' => '34.8724555', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 11, 'CityID' => 8, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1121, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Distance' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Longitude' => '34.877104', 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'He' => { 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1749, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 8, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 8, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1791, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1791 }, { 'ID' => 2048, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2048, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.880191', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ] }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 449, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 396, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 23, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 449, 'ID' => 374, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.867439', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 542, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 664, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 66, 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 542, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 175, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'ImageHeight' => 333, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'SeatsAmount' => 842, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 87, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'Image2Height' => 333, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 312, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 87 }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 72, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 203, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'Latitude' => '32.742992', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 1016, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 118, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'Image2Height' => 515, 'Gangways' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 550, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат' }, 'ImageHeight' => 515, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.223953', 'SeatsAmount' => 696, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 118 }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 645, 'ID' => 739, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 142, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 791, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 739 } ], 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0563564', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.8579287', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 69, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1092, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1092 }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 69, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1546, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.862965', 'SeatsAmount' => 28, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1546 } ], 'ID' => 69 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 39, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 655, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '31.609598', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.770335', 'SeatsAmount' => 709, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 770, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.609348', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 144, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות העצמאות 49', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת' }, 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 770, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 39, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 144, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 59, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 403, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 849, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин' }, 'Latitude' => '32.841732', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'SeatsAmount' => 196, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1 } }, { 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'ID' => 1683, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ], 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 24, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1854, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'SeatsAmount' => 608, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1854 }, { 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.9442', 'SeatsAmount' => 207, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 24, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1975, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ], 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'ID' => 461, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 461, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'ID' => 71, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Latitude' => '31.9618807', 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 249, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'ImageHeight' => 445, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 71, 'Image2Height' => 445, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1700, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 49, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ID' => 68, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'CityID' => 4, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 598, 'Gangways' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Мофет Ришон ле-Цион', 'Shelter' => 0, 'ID' => 68, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 598, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'SeatsAmount' => 362, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1702, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 781, 'Longitude' => '34.816659', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2024, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'RowsAmount' => 23, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2024 }, { 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1698, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ], 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Height' => 470, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 582, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 26, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 470, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.9300851', 'Pit' => 0 }, 'ID' => 582 } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2051, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.808456', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'SeatsAmount' => 550, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 536, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.08488', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 186, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'CityID' => 27, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 27, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1695, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 28, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1692, 'Shelter' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 28 }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 180, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 29, 'RowsAmount' => 13, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 180 }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1691, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 29, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1691 } ], 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ID' => 491, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 697, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 71, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Longitude' => '34.945533', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 697, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2032, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Первый этаж', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 50, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 2032, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 405, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'SeatsAmount' => 364, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Image2Height' => 405, 'Gangways' => 2, 'ID' => 264, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 264, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.11062', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'SeatsAmount' => 1161, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 888, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Shelter' => 0, 'ID' => 471, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'Image2Height' => 888, 'Gangways' => 4 }, 'ID' => 471 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 495, 'Longitude' => '34.79187', 'SeatsAmount' => 404, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 495, 'Shelter' => 0, 'ID' => 51, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 51 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 49, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1608, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 5, 'Image2Height' => 670, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Longitude' => '34.79083', 'ImageHeight' => 670, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'Latitude' => '32.090399', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'Longitude' => '34.757599', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1364, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1706, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageHeight' => 651, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 270, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 651, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 270, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2063, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.749189', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2063, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1707, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'ID' => 227, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.099004', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 370, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'SeatsAmount' => 941, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Distance' => 4, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 370, 'Gangways' => 4, 'ID' => 227, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2072, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 42, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 2146, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 2072 }, { 'ID' => 23, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 23, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 2590, 'Longitude' => '34.774334', 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.098361', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1705, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 7, 'ID' => 2038, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' } }, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1704, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 17 }, { 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1742, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1711, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 56, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' } }, 'ID' => 1721 }, { 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1920, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Longitude' => '34.782006', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)' } }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.05142', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 80, 'Longitude' => '34.766377', 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Name' => 'מועדון Tassa' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2061 }, 'ID' => 2061 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 771, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'Longitude' => '34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1797, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1803, 'CombinedName' => 'Концерты Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 120, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1803 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 598, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'Latitude' => '32.074314', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Longitude' => '34.795569', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 800, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Longitude' => '34.7724113', 'SeatsAmount' => 120, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1217, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '' } }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'Latitude' => '32.062348', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.773243', 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 920 }, 'ID' => 920 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 324, 'Longitude' => '34.776046', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1548 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.782994', 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль' }, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 354, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 1 }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 29 }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 241, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 547, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.049449', 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.786784', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 547 }, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1722, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.069395', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 58, 'Longitude' => '34.78805', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1513, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, 'Distance' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Gangways' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1322, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 35, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2042, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' 3383', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2034, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.774593', 'SeatsAmount' => 300, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.045452' }, 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 8 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1710, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1924, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.055119' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1192, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'SeatsAmount' => 85, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.065614' }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1734, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1610, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 19 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 2074, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.761619', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 2074 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Latitude' => '32.056123', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1929 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2069, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 65, 'Longitude' => '34.763567', 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.055423' }, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1717, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.041362', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 80, 'Longitude' => '34.770042', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1862, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Longitude' => '34.807748', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'Latitude' => '32.102715', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 414, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 1609, 'Hall' => { 'ID' => 1609, 'Shelter' => 2, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 5, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1766, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'He' => { 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'SeatsAmount' => 48, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 535, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.750356', 'SeatsAmount' => 330, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 671 }, 'ID' => 535 }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'SeatsAmount' => 38, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1912, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1912 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 70, 'Longitude' => '34.770042', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 389, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'SeatsAmount' => 100, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0749745' } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1719, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 446, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 382, 'Longitude' => '34.917738', 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 451, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 102, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600 } } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע - לובי

  רח' חיטה 1, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  רחובות
  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  Fun Art Gallery - תל אביב יפו

  דרך שלמה 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם