גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Stairs' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Mazgan' => 2,
                           'CityID' => 31,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029'
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 11,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Mazgan' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'MapaLink' => '',
                           'Ramp' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1272, 'Longitude' => '34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'SeatsAmount' => 710, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'CityID' => 193, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 13 } ], 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'ID' => 32, 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'ID' => 580, 'RowsAmount' => 20, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 677, 'ImageHeight' => 677, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'SeatsAmount' => 567, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 32, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'ID' => 168, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'ImageHeight' => 403, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'SeatsAmount' => 192, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 63, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2027, 'Longitude' => '35.195197', 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 63, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'SeatsAmount' => 120, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '31.792616', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 530, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 530, 'SeatsAmount' => 399, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 10, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 136, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.636347', 'Stairs' => 0, 'ID' => 876, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.79299', 'SeatsAmount' => 931, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 10, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'Image2Height' => 775, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 775 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'ID' => 133, 'Longitude' => '34.637185', 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 10, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'DoorsAmount' => 1 } }, { 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.77819', 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 10, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 438, 'Longitude' => '34.649463', 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 10, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2005, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 197, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'ID' => 1886, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.664702', 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 33, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'SeatsAmount' => 847, 'ImageHeight' => 839, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 839, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'ID' => 92, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1666, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 33, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1665, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'SeatsAmount' => 408, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'CityID' => 34, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 520, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 520, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 85, 'Longitude' => '34.78716', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 14 }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1668, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1747, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.748436', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13' }, 'CityID' => 64, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'SeatsAmount' => 537, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1880, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 64, 'Name' => 'בית שמש' }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'SeatsAmount' => 575, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 11, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 622, 'ImageHeight' => 622, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.0206112', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'ID' => 53, 'RowsAmount' => 18, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1540, 'Longitude' => '34.848466', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.079168', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 155, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 373, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466' } } ], 'ID' => 155, 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'CityID' => 12, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1659, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '' } }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 13, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1669, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 25 } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 78, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон' }, 'SeatsAmount' => 236, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ImageHeight' => 850, 'Image2Height' => 850, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.157589', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Longitude' => '34.895859', 'ID' => 263, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.132891', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 78, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'SeatsAmount' => 500, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'ID' => 2044, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 15 } ], 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1670, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '' } }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670 }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.842952', 'ID' => 563, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'SeatsAmount' => 280, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 845, 'ImageHeight' => 845, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Latitude' => '32.166208' } }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 5, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'SeatsAmount' => 700, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1484, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.797003' } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Longitude' => '34.85295', 'ID' => 1872, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 5, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 200, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ID' => 1872, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 42, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1671, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.4398601', 'SeatsAmount' => 182, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'CityID' => 43, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'ID' => 142, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 1, 'RowsAmount' => 10 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 143, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.914142', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.439355', 'SeatsAmount' => 360, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 43, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 606, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 606 } } ] }, { 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'ID' => 551, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.790814', 'ID' => 551, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 365, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 365, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'SeatsAmount' => 1087, 'Latitude' => '32.005944', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1727, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'ID' => 59, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 570, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 15, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'Image2Height' => 702, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '32.00688' }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 15, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1728, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1 } } ] }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'SeatsAmount' => 501, 'ImageHeight' => 867, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 867, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.790971', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'Stairs' => 2, 'ID' => 215, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4 } }, { 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'SeatsAmount' => 199, 'ImageHeight' => 706, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 706, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.8159518', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9925609', 'Stairs' => 1, 'ID' => 651, 'He' => { 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 163, 'Longitude' => '35.066528', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'Image2Height' => 935, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsAmount' => 505, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.81913', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 290, 'Longitude' => '34.9942105', 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ID' => 1388, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1388, 'Longitude' => '34.963499', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'SeatsAmount' => 350, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа' }, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.789809' } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1769, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.991823', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'SeatsAmount' => 22, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ID' => 1769, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'SeatsAmount' => 2105, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 732, 'ImageHeight' => 732, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.791338', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'ID' => 99, 'RowsAmount' => 40, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 6, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99 }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Stairs' => 2, 'ID' => 209, 'Longitude' => '34.9728262', 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.8203168', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'ImageHeight' => 615, 'Image2Height' => 615, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ImageHeight' => 528, 'Image2Height' => 528, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.803197', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 106, 'Longitude' => '34.985592', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 8, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'ID' => 102, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'SeatsAmount' => 473, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 687, 'ImageHeight' => 687, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.803414' }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Active' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1724, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'SeatsAmount' => 159, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'ImageHeight' => 500, 'Image2Height' => 500, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.80327', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'ID' => 237, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 162, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.82173', 'DoorsAmount' => 6, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'ImageHeight' => 772, 'Image2Height' => 772, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1725, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.529639', 'ID' => 409, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.796007', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 900, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 900, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 96, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'SeatsAmount' => 747 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 658, 'Longitude' => '34.73481', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'SeatsAmount' => 509, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 16, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 496, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 496 } } ], 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.888107', 'ID' => 308, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'CityID' => 17, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.030568' }, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 9 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'SeatsAmount' => 330, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'CityID' => 17, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1165, 'Longitude' => '34.899322', 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.652854', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 45, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 484, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ID' => 184, 'Longitude' => '35.103548', 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Stairs' => 0, 'ID' => 837, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 1674, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'ID' => 2014, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'SeatsAmount' => 96, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'ID' => 260, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1681, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1679, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 18, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 450, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1767, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1648, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.17279', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 332, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => '34.929335', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1354, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'ID' => 128, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'Image2Height' => 629, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 46, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль' }, 'SeatsAmount' => 780, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Latitude' => '32.914962', 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600 } } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1686, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 126, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 8 } ], 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 47, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'SeatsAmount' => 661, 'ImageHeight' => 690, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 690, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.6749051', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 155, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1660, 'Longitude' => '35.014734', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' }, 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Hall' => { 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 500, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1891, 'Longitude' => '35.00915', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'ID' => 1657, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'ID' => 1657, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'DoorsAmount' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.494997', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 41, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 941, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Stairs' => 2, 'ID' => 618, 'Longitude' => '35.51472', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'ID' => 644, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'SeatsAmount' => 520, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 127, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 630, 'ImageHeight' => 630 } } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 2059, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'He' => { 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'CityID' => 248, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'SeatsAmount' => 770, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.13302', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 1, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'SeatsAmount' => 390, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 86, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 1, 'Longitude' => '34.911249', 'ID' => 305, 'RowsAmount' => 12, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.310059', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 251, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1' }, 'SeatsAmount' => 429, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Longitude' => '34.908897', 'ID' => 2084, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ID' => 2084 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'ID' => 251 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'CityID' => 206, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 1, 'ID' => 1455, 'Longitude' => '35.08482', 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } }, 'ID' => 1455, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 108, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'SeatsAmount' => 200, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Latitude' => '31.724542', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'ID' => 502, 'Stairs' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '31.772918', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'SeatsAmount' => 560, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 73, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'ID' => 1273, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 49, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'SeatsAmount' => 490, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'Stairs' => 0, 'ID' => 713 } } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '33.01026', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 712, 'ImageHeight' => 712, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'SeatsAmount' => 585, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 50, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'ID' => 91, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 333, 'Longitude' => '35.313034', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'Image2Height' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'SeatsAmount' => 650, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 51, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'SeatsAmount' => 649, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 51, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Stairs' => 0, 'ID' => 296, 'RowsAmount' => 19, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef } } ] }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'SeatsAmount' => 752, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 479, 'ImageHeight' => 479, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '31.930777', 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 177, 'Longitude' => '34.796215', 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 26 }, { 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'ID' => 1469, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' } } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.41598', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 37, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 545, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.586268', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1564, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1345, 'RowsAmount' => 13, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'SeatsAmount' => 373, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1430, 'Longitude' => '34.869838', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 321, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ID' => 1430 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Stairs' => 0, 'ID' => 119, 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'SeatsAmount' => 201, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1687, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 22, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 118, 'Longitude' => '34.8598411', 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.3009928', 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 372, 'Image2Height' => 372, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 424, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל' }, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ID' => 118, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'SeatsAmount' => 610, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 53, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 639, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'CityID' => 54, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'SeatsAmount' => 643, 'Latitude' => '32.613534', 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'Stairs' => 0, 'ID' => 457, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ID' => 457 } ], 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.47295', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 55, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 220, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Stairs' => 0, 'ID' => 2073, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 55, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.970051', 'ID' => 588, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.10171', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Мефласим, 23', 'Name' => 'Цирковой шатер — Цирк Флоринтин — Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.101710, 34.867909', 'SeatsAmount' => 800, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס - קרקס פלורנטין - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' המפלסים 23' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.867909', 'ID' => 1977 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1977, 'Name' => 'אוהל הקרקס - קרקס פלורנטין - פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1749, 'Longitude' => '34.877104', 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'SeatsAmount' => 400, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 8, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1791, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 8 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.8706162', 'ID' => 855, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 1, 'Incline' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 8, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.888287', 'ID' => 79, 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.087587', 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 8, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 364, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'ImageHeight' => 714, 'Image2Height' => 714, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 8, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'ID' => 2048, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 374, 'Longitude' => '34.911003', 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'SeatsAmount' => 396, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61' }, 'CityID' => 23, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 449, 'ImageHeight' => 449, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.275292' }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 664, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 66, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер' }, 'Image2Height' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 542, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '31.867439', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 175, 'Longitude' => '34.801411', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600 } } ], 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'ID' => 312, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'Cafeteria' => 2, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.452967', 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 87, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'SeatsAmount' => 842, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'ImageHeight' => 333, 'Image2Height' => 333, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 203, 'Stairs' => 1, 'Longitude' => '35.07404', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.742992', 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 72, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'SeatsAmount' => 1016, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040' } } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'ID' => 550, 'RowsAmount' => 19, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'SeatsAmount' => 696, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 118, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 515, 'ImageHeight' => 515, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '32.675299' }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 645, 'ImageHeight' => 645, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'SeatsAmount' => 791, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 142, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'ID' => 739, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ] }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0563564', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'CityID' => 69, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'ID' => 1092, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'SeatsAmount' => 28, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 69, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.862965', 'ID' => 1546, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ] }, { 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 39, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат' }, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'ID' => 655, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 9 }, { 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ID' => 1396, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.759326', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1396, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.603753', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 39, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183', 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 180, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326' } } ] }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ID' => 1925, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.846411', 'DoorsAmount' => 9, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 326, 'Image2Height' => 326, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 2537, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 4, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 1925, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '35.081256', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'ImageHeight' => 403, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'SeatsAmount' => 196, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 59, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'ID' => 849, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' } }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1683, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 59, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'Name' => 'קרית מלאכי', 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Stairs' => 0, 'ID' => 885, 'Longitude' => '34.746996', 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 461, 'Image2Height' => 461, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 162, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 397, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Latitude' => '31.730202', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 885, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1854, 'Longitude' => '34.946771', 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 24, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'SeatsAmount' => 608, 'Latitude' => '32.09776', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' } ], 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.9636516', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 4, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион' }, 'SeatsAmount' => 100, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 461, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Stairs' => 0, 'ID' => 71, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.9618807', 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 445, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 445, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 4, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'SeatsAmount' => 249 } }, { 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 37, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1700, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 598, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 598, 'SeatsAmount' => 362, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '31.964426', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'ID' => 68, 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' } }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1702, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'SeatsAmount' => 500, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'ID' => 2086, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2086, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ID' => 1499, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 248, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013' } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'SeatsAmount' => 781, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2024, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'RowsAmount' => 23, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024 }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1698, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 25, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 582, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 470, 'Image2Height' => 470, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 26, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 625, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Latitude' => '31.9300851', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Longitude' => '34.8663685', 'Stairs' => 0, 'ID' => 582, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 80, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Latitude' => '32.084349', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2051, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 186, 'Longitude' => '34.802498', 'Stairs' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'SeatsAmount' => 550, 'ImageHeight' => 536, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 536, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.08488', 'DoorsAmount' => 6 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 27, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1695, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 28, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1692, 'Longitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } }, 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 16 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'SeatsAmount' => 310, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 29, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 180, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180 }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 29, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1691, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה' } } } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 491, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 697, 'ImageHeight' => 697, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'SeatsAmount' => 511, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 71, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.1269413', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 405, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 405, 'SeatsAmount' => 364, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ID' => 264, 'Longitude' => '34.8039627', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'ID' => 471, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 888, 'Image2Height' => 888, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364' } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 51, 'Longitude' => '34.79187', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 404, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 495, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 495, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '32.074643' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1608, 'Longitude' => '34.788062', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1948, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'SeatsAmount' => 30, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948 }, { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'SeatsAmount' => 896, 'ImageHeight' => 670, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.090399', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 5, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1706, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 35, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706 }, { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 270, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.7883795', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 651, 'Image2Height' => 651, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו' } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'ID' => 2085, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2085, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.099004', 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'SeatsAmount' => 941, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 370, 'ImageHeight' => 370, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'Gangways' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 227, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.808187', 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 4, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2072, 'Longitude' => '34.774334', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'SeatsAmount' => 2590, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 23, 'Longitude' => '34.774334', 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.767092', 'ID' => 2089, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הודנא בר', 'Address' => 'רח' אברבנאל 13' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Hoodna Bar', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13' }, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'SeatsAmount' => 45, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'הודנא בר', 'ID' => 2089, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1705, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Longitude' => '34.791474', 'Stairs' => 2, 'ID' => 2038, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Latitude' => '32.061269', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'SeatsAmount' => 160, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 579, 'Longitude' => '34.7519855', 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1704, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1742, 'Longitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'SeatsAmount' => 50, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо' }, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'ID' => 1464, 'RowsAmount' => 5, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'ID' => 1464 }, { 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1711, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1721, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 42 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'SeatsAmount' => 350, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1920, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'SeatsAmount' => 150, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Stairs' => 0, 'ID' => 771, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1803, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'ID' => 394, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1217, 'Longitude' => '34.7724113', 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '' } }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 920, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'ID' => 1548, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'Ramp' => 2 } }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 354, 'Longitude' => '34.782994', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' } } }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.049449', 'DoorsAmount' => 5, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'SeatsAmount' => 620, 'ImageHeight' => 547, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 547, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'ID' => 241, 'Stairs' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.762777', 'ID' => 272, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.051234', 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Height' => 566, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'SeatsAmount' => 394, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' } } }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1722, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 205, 'Longitude' => '34.780477', 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.082174', 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'ImageHeight' => 539, 'Image2Height' => 539, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив' }, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 58, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 1, 'RowsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.78805', 'ID' => 1513, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'ID' => 2042, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'SeatsAmount' => 1322, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'SeatsAmount' => 300, 'Latitude' => '32.045452', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2034, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1710, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Stairs' => 0, 'ID' => 1924, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.055119' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1192, 'Longitude' => '34.789245', 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Ramp' => 1, 'SeatsAmount' => 85, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 45, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1734, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1610, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 21 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 124, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Latitude' => '32.057234', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Stairs' => 2, 'Longitude' => '34.761619', 'ID' => 2074, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'SeatsAmount' => 438, 'Latitude' => '32.056123', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 1929, 'Longitude' => '34.760122', 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'SeatsAmount' => 65, 'Latitude' => '32.055423', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2069, 'Longitude' => '34.763567', 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1717, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 14 }, { 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 414, 'Longitude' => '34.807748', 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'SeatsAmount' => 100, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'ID' => 1609, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Latitude' => '32.076754', 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29 }, { 'ID' => 2040, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 2040, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'ID' => 1766, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'SeatsAmount' => 330, 'ImageHeight' => 671, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.052992', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'ID' => 535, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.041362', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'SeatsAmount' => 70, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'ID' => 2078, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1719, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } }, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 451, 'Stairs' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.249829', 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 446, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30' }, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 102, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'SeatsAmount' => 382 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 2 } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אוהל הקרקס - קרקס פלורנטין - פתח תקווה

  רח' המפלסים 23, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם