גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 10:00-16:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ID' => 1688,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'ID' => 44
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו לשורות עליונות על בסיס מקום פנוי.',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити'
                               },
                           'ID' => 1272,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 22
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Рами Наим Ашдод',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ביאליק 10',
                                'Name' => 'אודיטוריום רמי נעים אשדוד',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D1%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%u05E7x10%2C&UserEarthX=116480&UserEarthY=1133978&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 1,
                           'Latitude' => '31.797165',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'ID' => 534,
                           'GoogleMapAddress' => '31.797165, 34.645557',
                           'Image2Height' => 509,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'SeatsAmount' => 389,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Бялик, 10',
                                'Name' => 'Аудиториум Рами Наим Ашдод',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 10,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 509,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Longitude' => '34.645557',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 534,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אודיטוריום רמי נעים אשדוד'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 492,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'GoogleMapAddress' => 'הגדוד העברי 16, אשדוד',
                           'SeatsAmount' => 149,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Амфитеатр «Монарт»',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Гдуд а-Иври, 16'
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגדוד העברי 16',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון מונארט',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הצגות אמפיתיאטרון מונארט',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05D2%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05D1%u05E8%u05D9x%2C&UserEarthX=116033&UserEarthY=1133315&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.7919142',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '34.638739',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 10,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'ID' => 492,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון מונארט'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 530,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 10,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.637338',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.792616',
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Баним Ашдод',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד',
                                'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים'
                               },
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним',
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 136,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338',
                           'Image2Height' => 530,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Width' => 600
                          },
                     'ID' => 136
                    },
                    {
                     'ID' => 876,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.636347',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 10,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 775,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ID' => 876,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347',
                           'Image2Height' => 775,
                           'RowsAmount' => 27,
                           'SeatsAmount' => 931,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. После закрытия входов в зал опоздавших не впускают. На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются. Вход на остальные мероприятия только с двухлетнего возраста. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр сценических искусств Ашдод',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות. למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע. הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'דרך ארץ 1'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.79299',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 7
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 438,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Parking' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 10,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 600,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Longitude' => '34.649463',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' קק"ל 90'
                               },
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E7%u05E7%27%27%u05DCx90%2C&UserEarthX=116725&UserEarthY=1131979&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.77819',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 438,
                           'Image2Height' => 600,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463',
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90',
                                'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 10,
             'Name' => 'אשדוד'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 92,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.562052',
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 839,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 33,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'ID' => 92,
                           'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052',
                           'Image2Height' => 839,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'SeatsAmount' => 847,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 82'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.664702',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Ашкелон',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הנשיא 82',
                                'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות. 
כבדי שמיעה: בהיכל מותקנת מערכת הגברה לכבדי-שמיעה, ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, ללא תמורה, בלובי של ההיכל וכנגד.'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1665,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => '31.66124',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957',
                           'ID' => 1665,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 33,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.564957',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 33,
             'Name' => 'אשקלון'
            },
            {
             'ID' => 34,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1468,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.809365',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 34,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'GoogleMapAddress' => '31.229852, 34.809365',
                           'ID' => 1468,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Шлошт а-Мицпим 1, Парк Нахаль Беэр-Шева',
                                'Name' => 'Амфи-парк Беэр-Шева',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 4272,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע',
                                'Address' => 'רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפיפארק באר-שבע',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => '31.229852',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.79875',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 34,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 648,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 592,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Рагер 34'
                               },
                           'ID' => 81,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 648,
                           'GoogleMapAddress' => '31.248699, 34.798750',
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&ll=31.248103,34.798025&spn=0.008539,0.016512&sll=31.248122,34.798025&sspn=0.008539,0.016512&hnear=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&t=m&z=17',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' יצחק רגר 34',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.248699'
                          },
                     'ID' => 81,
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.78716',
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 520,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 34,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Image2Height' => 520,
                           'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160',
                           'ID' => 85,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева',
                                'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город'
                               },
                           'SeatsAmount' => 391,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Latitude' => '31.238539',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 85
                    },
                    {
                     'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1668,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 34,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр сценических искусств Беэр-Шева',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'ID' => 1668,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'CombinedName' => 'Концерты Парк Карассо Беэр-Шева',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' העצמאות 79',
                                'Name' => 'פארק קרסו למדע באר שבע',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'האולם מחולק לבני חלקים: החלל הפנימי והחצר בשטח פתוח בה מתקיימות התערוכות'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 79, באר שבע',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1525,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Ацмаут 79',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Парк Карассо Беэр-Шева'
                               },
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 1525,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'פארק קרסו למדע באר שבע'
                    },
                    {
                     'Name' => 'תחנה מרכזית באר שבע',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 862,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '31.242802',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'מול מקדולנדס',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תחנה מרכזית באר שבע'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Центральная автобусная станция Беэр-Шева',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D2%u05D3%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130698x1072454%2C&UserEarthX=130742&UserEarthY=1072397&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'תחנה מרכזית, באר שבע, ישראל',
                           'ID' => 862,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центральная автобусная станция Беэр-Шева',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'напротив Макдонольдса'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 34,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.797798'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.788735',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'מתחנה מרכזית באר שבע ניתן לקחת את הקווים הבאים: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32.',
                                'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הפרינג' באר שבע',
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/?q=%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5'+15,+%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2&ie=UTF8&hnear=%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A5'+15,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=16',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '31.2374553',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אנילביץ' 15, באר-שבע',
                           'ID' => 1124,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'С центральной автобусной станции Беэр-Шевы автобусы: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр а-Фриндж Беэр-Шева',
                                'Address' => 'ул. Анилевич 15, угол Мордей а-Гетаот, старый город'
                               },
                           'SeatsAmount' => 100
                          },
                     'ID' => 1124,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע'
                    }
                   ],
             'Name' => 'באר שבע'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1811,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал во дворе Гади и Пнины Цдака',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Хавацелет 12'
                               },
                           'ID' => 1811,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חבצלת 12, בנימינה',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם בחצר ביתם של גדי ופנינה צדקה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חבצלת 12'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם בחצר ביתם של גדי ופנינה צדקה',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 85,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'Name' => 'אולם בחצר ביתם של גדי ופנינה צדקה',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 85,
             'Name' => 'בנימינה'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 53,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף',
                                'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Бат-Ям',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0206112',
                           'Distance' => 2,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 575,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Image2Height' => 622,
                           'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים',
                           'ID' => 53,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 11,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 622,
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '34.7572707',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 11,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => '34.7407511',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מסעדת ניקה בת ים',
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך בן גוריון 53',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מסעדת ניקה בת ים'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx53%2C&UserEarthX=125656&UserEarthY=1159188&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.025035',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 317,
                           'GoogleMapAddress' => 'דרך בן גוריון 53, בת-ים',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Дерех Бен Гурион, 53, набережная',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Ресторан Ника Бат-Ям'
                               }
                          },
                     'ID' => 317,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מסעדת ניקה בת ים'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7383427',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 11,
                           'Active' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Спортивный центр «Бора-Бора»',
                                'Address' => 'дерех Бен Гурион, 96, набережная'
                               },
                           'ID' => 474,
                           'GoogleMapAddress' => 'דרך בן גוריון 96, בת-ים',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx%2C&UserEarthX=125704&UserEarthY=1159384&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז ספורט',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז ספורט',
                                'Address' => 'דרך בן גוריון 96'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0105275'
                          },
                     'ID' => 474,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מרכז ספורט'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים',
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр искусства и науки а-Пайс Бат-Ям',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' דקל, 5'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05DE%u05D3%u05E2%u05D9%u05DD%20%u05D5%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DD%5Dxx127076x1157715%2C&UserEarthX=127005&UserEarthY=1157703&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.011709',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ID' => 843,
                           'GoogleMapAddress' => 'מרכז פיס למדעים ואמנויות, בת ים, ישראל',
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 191,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Декель, 5',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Центр искусства и науки а-Пайс Бат-Ям'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'CityID' => 11,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => '34.7558395',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 843
                    },
                    {
                     'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 963,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0259541',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театральная студия ТЮЗа Тиктинера Бат-Ям',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ירושלים 40 א',
                                'Name' => 'סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6200x%u05D1%u05EA%20%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx40%2C&UserEarthX=126398&UserEarthY=1159284&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'ID' => 963,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 40 א, בת-ים',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим 40-А',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театральная студия ТЮЗа Тиктинера Бат-Ям'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'CityID' => 11,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.7486749'
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 11,
             'Name' => 'בת ים'
            },
            {
             'ID' => 12,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים',
                           'ID' => 1659,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Гиватаим'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גבעתיים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гиватаим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 12
                          },
                     'ID' => 1659
                    }
                   ],
             'Name' => 'גבעתיים'
            },
            {
             'Name' => 'גני תקווה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה',
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Мерказ а-Бама Ганей Тиква',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква'
                               },
                           'ID' => 1669,
                           'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 13,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef
                          },
                     'ID' => 1669
                    }
                   ],
             'ID' => 13
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1670,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1670,
                           'GoogleMapAddress' => ', הרצליה',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр сценических искусств Герцлия',
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה'
                               },
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Name' => 'המרכז העירוני לתיאטרון הרצליה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1284,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 5,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8426887',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.1660197',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx4%2C&UserEarthX=135320&UserEarthY=1174801&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'בן גוריון 4 פינת בר אילן 2, במרתף, דלת כחולה',
                                'Info' => 'חניון "לב העיר" בצמוד לאולם בתשלום',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'המרכז העירוני לתיאטרון הרצליה'
                               },
                           'CombinedName' => 'הצגות המרכז העירוני לתיאטרון הרצליה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsAmount' => 70,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Городской театральный центр Герцлия',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Парковка "Лев а-ир"',
                                'Address' => 'ул. Бен-Гурион № 4, угол ул. Бар Илан № 2, подвал, синяя дверь'
                               },
                           'ID' => 1284,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן גוריון 4 פינת בר אילן 2, הרצליה',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.8078532',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'גן לאומי אפולוניה, הרצליה',
                           'ID' => 398,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'В районе Герцлии, на перекрестке Кфар-Шмериягу повернуть на запад',
                                'Name' => 'Крепость на территории национального парка «Аполония»',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מבצר בגן לאומי אפולוניה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ליד הרצליה, בצומת כפר שמריהו לפנות מערבה'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות מבצר בגן לאומי אפולוניה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x6597x%u05D2%u05DF%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D0%u05E4%u05D5%u05DC%u05D5%u05E0%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05DC%u05D9%u05D3%20%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D1%u05E6%u05D5%u05DE%u05EA%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E9%u05DE%u05E8%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05DC%u05E4%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05E2%u05E8%u05D1%u05D4%2C&UserEarthX=131952&UserEarthY=1176725&UserMapZoom=6000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => '32.1937504',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 398,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מבצר בגן לאומי אפולוניה'
                    }
                   ],
             'ID' => 5,
             'Name' => 'הרצליה'
            },
            {
             'ID' => 42,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1037,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.9594269',
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 42,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ресторан-бистро Адама Зихрон-Яков — Джазовый клуб',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Маале а-Ришоним, 8'
                               },
                           'SeatsAmount' => 70,
                           'GoogleMapAddress' => 'מעלה הראשונים 8, זכרון יעקב',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1037,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.5750648',
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9300x%u05D6%u05DB%u05E8%u05D5%u05DF%20%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D4%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05E0%u05D9%u05DDx8%2C&UserEarthX=146118&UserEarthY=1219825&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Ресторан-бистро Адама Зихрон-Яков — Джазовый клуб',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מעלה הראשונים 8',
                                'Name' => 'ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 1671,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков'
                               },
                           'ID' => 1671,
                           'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 42,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef
                          },
                     'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                     'ShowsQty' => 10
                    }
                   ],
             'Name' => 'זכרון יעקב'
            },
            {
             'Name' => 'חדרה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.914665',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 43,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.439522, 34.914665',
                           'ID' => 1600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Спортивный зал средней школы Ваки Хадера',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Рамбам 26'
                               },
                           'SeatsAmount' => 900,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' רמבם 26'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.439522',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1600
                    },
                    {
                     'ID' => 143,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.9138416',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 43,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 606,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Image2Height' => 606,
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם רנה שני, חדרה, ישראל',
                           'ID' => 143,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Рамбам, 39',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 360,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' רמב"ם 39',
                                'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05E8%u05DE%u05D1%27%27%u05DDx39%2C&UserEarthX=142168&UserEarthY=1205070&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.4393879',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 43
            },
            {
             'ID' => 15,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.775478',
                           'Latitude' => '32.011154',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אורנה פורת 3',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'על יד בי"ס גולדה מאיר, כניסה לבריכת שחייה בריזה',
                                'Name' => 'היכל הספורט גולדה חולון'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Спортивный центр Гольда Холон',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/Re'uven+Barkat+St+3,+Holon/@32.0123951,34.7749041,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1502b49fefa48ebd:0xbe796720bb47fc13?hl=ru',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.011154, 34.775478',
                           'ID' => 1224,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Около школы имени Гольды Меир, один вход с бассейном "Бриза"',
                                'Name' => 'Спортивный центр Гольда Холон',
                                'Address' => 'ул. Орна Порат, 3'
                               },
                           'SeatsAmount' => 1500,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ID' => 1224,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'היכל הספורט גולדה חולון'
                    },
                    {
                     'ID' => 1117,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.7999',
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 15,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'האורגים 12, חולון',
                           'ID' => 1117,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Оргим 12, промышленная зона (второй этаж)',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Дуэт Холон'
                               },
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => '32.0107775',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון דואט חולון',
                                'Address' => 'רח' האורגים 12'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון דואט חולון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D+12,+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=ru&ie=UTF8&ll=32.010951,34.799495&spn=0.016266,0.028582&sll=32.010777,34.799900&hnear=HaOrgim+12,+Holon,+%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C&t=m&z=16',
                           'Mazgan' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון דואט חולון',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.00688',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'He' => {
                                'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת',
                                'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Матнас Штейнберг Холон',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 59,
                           'Image2Height' => 702,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006',
                           'SeatsAmount' => 570,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 702,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Parking' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 15,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.791006'
                          },
                     'ID' => 59,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון'
                    },
                    {
                     'ID' => 378,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7680211',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 15,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 451,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 73,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Цви Шац, 29',
                                'Name' => 'Матнас Вольфсон Холон',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 378,
                           'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס וולפסון, חולון, ישראל',
                           'Image2Height' => 451,
                           'RowsAmount' => 5,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05E6%u05D1%u05D9%20%u05E9%27%27%u05E5x29%2C&UserEarthX=128239&UserEarthY=1159202&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס וולפסון חולון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' צבי שץ 29',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס וולפסון חולון'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0251799'
                          },
                     'Name' => 'מתנ''ס וולפסון חולון',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון חולון',
                     'ShowsQty' => 13,
                     'ID' => 1728,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חולון'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1728,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Холон',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'חולון'
            },
            {
             'Name' => 'חיפה',
             'ID' => 7,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אוניברסיטת חיפה, המשכן לאומנויות, חדר 207',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1061,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '35.0172262',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 2,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Пр. Аба Хуши, Хайфский университет',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Здание Мишкан ле-омануйот Хайфа, класс 207'
                               },
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 7,
                           'GoogleMapAddress' => 'המשכן לאמניות ע"ש ד"ר ראובן הכט חיפה ישראל',
                           'ID' => 1061,
                           'MapaLink' => 'http://goo.gl/qsjhUH',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אוניברסיטת חיפה, המשכן לאומנויות, חדר 207',
                                'Address' => 'שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות אוניברסיטת חיפה, המשכן לאומנויות, חדר 207',
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.7645916',
                           'Distance' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт Аба Хуши Хайфа',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית אבא חושי חיפה',
                                'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71'
                               },
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.790823',
                           'Distance' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 4,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.',
                                'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71'
                               },
                           'SeatsAmount' => 501,
                           'GoogleMapAddress' => '32.790823, 35.010105',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 867,
                           'ID' => 215,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 867,
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '35.010105',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 215
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.8194768',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית נגלר חיפה',
                                'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה',
                           'SeatsAmount' => 505,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа'
                               },
                           'ID' => 163,
                           'Image2Height' => 935,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן צבי 14 קריית חיים, חיפה',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageHeight' => 935,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.0663313'
                          },
                     'ID' => 163,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'בית נגלר חיפה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'בית עולה חיפה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 108,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.9952006',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Юд Ламед Перец, 20, Адар',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт Оле Хайфа'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'י.ל. פרץ 20, הדר, חיפה',
                           'ID' => 108,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D9.%u05DC.%20%u05E4%u05E8%u05E5x20%2C&UserEarthX=149860&UserEarthY=1246678&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית עולה חיפה',
                                'Address' => 'רח' י.ל. פרץ 20, הדר'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт Оле Хайфа',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.8145964',
                           'Distance' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 290,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас',
                                'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 290,
                           'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Церковь Святого Иоанна Хайфа',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.817595',
                           'Longitude' => '34.9942105',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 419,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.987376',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.8043374',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון Beat חיפה',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון Beat חיפה',
                                'Address' => 'רח' הנשיא 124'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'ID' => 419,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Beat Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 124'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון Beat חיפה',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.965069',
                           'ImageHeight' => 732,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 9,
                           'Parking' => 3,
                           'SeatsAmount' => 2105,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа',
                                'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа'
                               },
                           'ID' => 99,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Image2Height' => 732,
                           'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 6,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.791338',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה',
                                'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז הקונגרסים חיפה'
                          },
                     'ID' => 99,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 528,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 8,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Name' => 'Аудиториум Хайфа',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 1136,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Image2Height' => 528,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'ID' => 106,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Хайфа',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה'
                               },
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Distance' => 2
                          },
                     'ID' => 106
                    },
                    {
                     'ID' => 102,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 473,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138'
                               },
                           'ID' => 102,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Image2Height' => 687,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 7,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 687,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                     'ShowsQty' => 5
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 159,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Синематека Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 142'
                               },
                           'ID' => 237,
                           'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל',
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Image2Height' => 500,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Синематека Хайфа',
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' הנשיא 142',
                                'Name' => 'סינמטק חיפה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.80327',
                           'Longitude' => '34.9846462',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 500,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 2
                          },
                     'ID' => 237,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סינמטק חיפה'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                     'Hall' => {
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41'
                               },
                           'SeatsAmount' => 1099,
                           'GoogleMapAddress' => 'ביילינסון 41 קריית חיים',
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Image2Height' => 772,
                           'ID' => 162,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.8221483',
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Цафон Хайфа',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים',
                                'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.0741177',
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 772,
                           'Lift' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6
                          },
                     'ID' => 162
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1725,
                     'Hall' => {
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Хайфы',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1725,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Хайфы'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 16,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 658,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 496,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 16,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.73481',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.874438',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות יבנה'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יבנה',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 658,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Image2Height' => 496,
                           'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810',
                           'SeatsAmount' => 509,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'יבנה'
            },
            {
             'Name' => 'יהוד',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'מועדון Gray יהוד',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1165,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 17,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.899322',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון Gray יהוד',
                                'Address' => 'רח' החרושת 2'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Бар Gray Иегуд',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.029093',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד',
                           'ID' => 1165,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Харошет 2',
                                'Name' => 'Бар Gray Иегуд',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 330
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 17
            },
            {
             'Name' => 'ירושלים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 16,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => '35.203281',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.7878977',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Биньяней а-Ума Иерусалим',
                           'He' => {
                                'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' שז''ר 1'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'ID' => 16,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Шазар, 1'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0
                          },
                     'Name' => 'בנייני האומה ירושלים',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 591,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Кирьят-Университа Гиват-Рам',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'вход в парк с ул. Зальман Шнеор',
                                'Name' => 'Ботанический сад Иерусалим'
                               },
                           'ID' => 591,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.767073, 35.202433',
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=31.766778,35.203294&hl=he&ll=31.767033,35.203553&spn=0.00582,0.013078&sll=31.76686,35.203553&sspn=0.007042,0.013937&mra=mift&mrsp=0&sz=17&t=m&z=17',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שכונת קרית אוניברסיטת גבעת רם',
                                'Name' => 'הגן הבוטני ירושלים, הבמה תחת כיפת שמיים',
                                'Info' => 'כניסה מרח' זלמן שניאור',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.767073',
                           'Longitude' => '35.202433',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'Name' => 'הגן הבוטני ירושלים, הבמה תחת כיפת שמיים',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'כנסיית מנזר האחיות ציון ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 504,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.1595934',
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ID' => 504,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'עין כרם, האורן 23, ירושלים',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Эйн-Керем, ул. а-Орен, 23',
                                'Name' => 'Церковь монастыря сестер Сиона Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.7677187',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'עין כרם, רח' האורן 23',
                                'Name' => 'כנסיית מנזר האחיות ציון ירושלים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות כנסיית מנזר האחיות ציון ירושלים',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05D0%u05D5%u05E8%u05DFx23%2C&UserEarthX=165198&UserEarthY=1130565&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ID' => 415,
                           'GoogleMapAddress' => '31.771705, 35.229006',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Церковь Успения Богородицы аббатства Дормицион Иерусалим',
                                'Address' => 'Гора Сион'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Церковь Успения Богородицы аббатства Дормицион Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'הר ציון',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'כנסית דורמיציון ירושלים'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x6073x%u05DB%u05E0%u05E1%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05E8%u05DE%u05D9%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D4%u05E8%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%2C&UserEarthX=171739.5&UserEarthY=1130945.5&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.771705',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '35.229006',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ID' => 415,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'כנסית דורמיציון ירושלים'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'לב סמדר ירושלים',
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим'
                               },
                           'SeatsAmount' => 261,
                           'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921',
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1346,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'CombinedName' => 'Концерты Лев Смадар Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית',
                                'Name' => 'לב סמדר ירושלים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.76514',
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => '35.221921',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1
                          },
                     'ID' => 1346
                    },
                    {
                     'ID' => 958,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.1769135',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Напротив библейского зоопарка, недалеко от торгового центра (каньона) Малха',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Музей Эйн-Яэль Иерусалим'
                               },
                           'ID' => 958,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'Ein Ya'el Active Museum, ירושלים, ישראל',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.7423015',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05E4%u05E2%u05D9%u05DC%20%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05D9%u05E2%u05DC%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDxx166865x1127746%2C&UserEarthX=166989&UserEarthY=1127673&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מוזיאון פעיל עין יעל ירושלים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'מול גן החיות התנ"כי, ליד קניון מלחה'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Музей Эйн-Яэль Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 2
                          },
                     'Name' => 'מוזיאון פעיל עין יעל ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 392,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => '35.2257828',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז בית אות המוצר ירושלים',
                                'Address' => 'דרך חברון 12'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Арт-центр «Бейт От а-Муцар» Иерусалим',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.7689509',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 392,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית אות המוצר בירושלים, ירושלים, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 130,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех Хеврон, 12',
                                'Name' => 'Арт-центр «Бейт От а-Муцар» Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'מרכז בית אות המוצר ירושלים',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 611,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Яков Штайнхерт, 1',
                                'Name' => 'Зал Машкенот Шаананим Иерусалим',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 611,
                           'GoogleMapAddress' => '31.771415, 35.224291',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05DC%u05DE%u05D5%u05E1%u05D9%u05E7%u05D4%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171361x1130963%2C&UserEarthX=171233&UserEarthY=1130993&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зал Машкенот Шаананим Иерусалим',
                           'He' => {
                                'Name' => 'משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הצייר יעקב שטיינהרדט 1'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.771415',
                           'Longitude' => '35.224291',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מתחם חצר סרגיי ירושלים',
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1555,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.782439, 35.221932',
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Сергиевское подворье Иерусалим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Хэлени а-Малька, 13'
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הלני המלכה 13',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מתחם חצר סרגיי ירושלים'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Сергиевское подворье Иерусалим',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.782439',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '35.221932',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ID' => 1555
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Иерушалаим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'ID' => 1679,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef
                          },
                     'ID' => 1679,
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה'
                    }
                   ],
             'ID' => 30
            },
            {
             'ID' => 95,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בית גבריאל כנרת',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1202,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.590038',
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 95,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Габриэль Кинерет',
                                'Address' => 'Эмек а-Ярден, юг Кинерета, восточнее Цомет Цемах по дороге 92'
                               },
                           'SeatsAmount' => 256,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'GoogleMapAddress' => '32.705423, 35.590038',
                           'ID' => 1202,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.705423',
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92',
                                'Name' => 'בית גבריאל כנרת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות בית גבריאל כנרת',
                           'Cafeteria' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'נמל עין גב כנרת - אולם קטן',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1027,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.78342',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=Ein+Gev,+Israel&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.785543,35.650721&spn=0.061695,0.117331&sll=32.783342,35.640121&sspn=0.026302,0.055747&oq=ein+gev&hnear=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%91,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=14',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Пристань Эйн Гев Кинерет — Малый зал',
                           'He' => {
                                'Address' => 'נמל עין גב, חוף כנרת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'נמל עין גב כנרת - אולם קטן'
                               },
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Пристань Эйн Гев Кинерет — Малый зал',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Пристань Эйн Гев, на берегу Кинерета'
                               },
                           'ID' => 1027,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל עין גב',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 95,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.636608'
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'כינרת'
            },
            {
             'Name' => 'כפר בלום',
             'ID' => 70,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 440,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520',
                           'Image2Height' => 572,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'ID' => 440,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм',
                                'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит'
                               },
                           'SeatsAmount' => 640,
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Ам Кфар-Блюм',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית העם כפר בלום'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Latitude' => '33.172221',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '35.61152',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 70,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 572
                          },
                     'Name' => 'בית העם כפר בלום',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 179,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1051,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.944081, 34.933342',
                           'ID' => 1051,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'лес Бейт-Шемен, рядом с шоссе 6, 1',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Парк а-Кофим Кфар Даниэль'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => '31.944081',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'יער בין שמן, סמוך לכבישים 6, 1',
                                'Name' => 'פארק הקופים כפר דניאל',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D,+%D7%9B%D7%A4%D7%A8+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&ll=31.944734,34.930601&spn=0.030408,0.055747&sll=37.0625,-95.677068&sspn=57.292148,114.169922&oq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4&hq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D,+%D7%9B%D7%A4%D7%A8+%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&radius=15000&t=m&z=15',
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.933342',
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 179,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'Name' => 'פארק הקופים כפר דניאל',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'Name' => 'כפר דניאל'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1648,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 18,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 33'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות כפר סבא',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1648,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                     'ShowsQty' => 6
                    }
                   ],
             'ID' => 18,
             'Name' => 'כפר סבא'
            },
            {
             'Name' => 'כרמיאל',
             'ID' => 46,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 219,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל',
                                'Address' => 'רח' מעלה אורט 15'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Эшколь а-Пайс Кармиэль',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.911346',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 219,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 403,
                           'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867',
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Маале Орт, 15',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 46,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => '35.280867',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 128,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 769,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Насией Исраэль',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 128,
                           'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 629,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 1,
                           'Latitude' => '32.914962',
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'היכל התרבות מונגש לבעלי מוגבלויות. בהיכל התרבות יש: אזניות לבעלי לקויות שמיעה, שרותי נכים בלובי הכניסה.',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                                'Address' => 'נשיאי ישראל'
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.302903',
                           'ImageHeight' => 629,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'CityID' => 46,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 3
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'ID' => 1353,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 377,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр Барух Кармиэль',
                                'Address' => 'ул. а-Наркис'
                               },
                           'ID' => 1353,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'GoogleMapAddress' => '32.912259, 35.302697',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.912259',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הנרקיס',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז ברוך כרמיאל'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр Барух Кармиэль',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.302697',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 46,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3
                          },
                     'Name' => 'מרכז ברוך כרמיאל',
                     'ShowsQty' => 0
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'לוד',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 218,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '31.943113',
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות לוֹד',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות',
                                'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 514,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут'
                               },
                           'ID' => 218,
                           'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 791,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Image2Width' => 600,
                           'ImageHeight' => 791,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 19,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.886925'
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'ID' => 19
            },
            {
             'Name' => 'לטרון',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'מנזר לטרון',
                     'Hall' => {
                           'ID' => 1684,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', לטרון',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Монастырь Латрун',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מנזר לטרון',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 126,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ID' => 1684
                    }
                   ],
             'ID' => 126
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '35.014734',
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 20,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734',
                           'ID' => 1660,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' עמק דותן 49',
                                'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.899119',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1660,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'ישפרו סנטר מודיעין',
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.962703',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 20,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ешь Просентер Модиин',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Территория Ешь Просентер Модиин'
                               },
                           'ID' => 1810,
                           'GoogleMapAddress' => '31.889808, 34.962703',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.889808',
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'ישפרו סנטר מודיעין',
                                'Address' => 'מתחם ישפרו סנטר מודיעין'
                               }
                          },
                     'ID' => 1810
                    }
                   ],
             'ID' => 20,
             'Name' => 'מודיעין'
            },
            {
             'Name' => 'מעלה אדומים',
             'ID' => 73,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים',
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим'
                               },
                           'SeatsAmount' => 560,
                           'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'ID' => 1273,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехал а-Тарбут Маале-Адумим',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים',
                                'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.772918',
                           'Distance' => 2,
                           'Longitude' => '35.297363',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 73,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'ID' => 1273
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'מעלות',
             'ID' => 49,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא, מעלות תרשיחא',
                           'ID' => 713,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 490,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Latitude' => '33.008987',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                                'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&hl=iw&ie=UTF8&ll=33.022266,35.270877&spn=0.013943,0.01826&sll=33.019837,35.274439&sspn=0.013944,0.01826&oq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8&hq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA&hnear=%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&t=m&z=16',
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.26658',
                           'Lift' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 49
                          },
                     'ID' => 713
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'נהריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Наария',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                                'Address' => 'דרך העצמאות 7'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '33.01026',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 585,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7'
                               },
                           'ID' => 91,
                           'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347',
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 712,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 50,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 3,
                           'ImageHeight' => 712,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '35.100347',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 91
                    }
                   ],
             'ID' => 50
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 333,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.69951',
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                                'Address' => 'דרך החטיבות 4'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех а-Хативот, 4',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.',
                                'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит'
                               },
                           'SeatsAmount' => 650,
                           'Image2Height' => 442,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034',
                           'ID' => 333,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 442,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 51,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '35.313034'
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 51,
             'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)'
            },
            {
             'ID' => 21,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 21,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 479,
                           'Longitude' => '34.796215',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נס ציונה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל',
                                'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' השיריון 1'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Latitude' => '31.930777',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 600,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 4,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215',
                           'Image2Height' => 479,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'ID' => 177,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).
Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.'
                               },
                           'SeatsAmount' => 748
                          },
                     'ID' => 177,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1469,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248',
                           'ID' => 1469,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона'
                               },
                           'SeatsAmount' => 381,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Latitude' => '31.92931',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות משכן הפיס נס ציונה',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.813248',
                           'Lift' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 21,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'נס ציונה'
            },
            {
             'Name' => 'נתניה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אולם של בית הכנסת המסורתי בית ישראל נתניה',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1463,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 288,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Иегуда а-Наси, 19',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Зал синагоги Бейт Исраель Нетания'
                               },
                           'ID' => 1463,
                           'GoogleMapAddress' => '32.338362, 34.858444',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.338362',
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Зал синагоги Бейт Исраель Нетания',
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם של בית הכנסת המסורתי בית ישראל נתניה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' יהודה הנשיא 19'
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.858444',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 22,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.8534437',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אשכול הפיס נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 901'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Эшколь а-Пайс Нетания',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.2778662',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 201,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Гольда Меир, 901',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 119,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות גולדה מאיר, 901, נתניה'
                          },
                     'ID' => 119
                    },
                    {
                     'ID' => 1687,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', נתניה',
                           'ID' => 1687,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                     'ShowsQty' => 8
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'ספריה ציבורית נתניה',
                                'Address' => 'שד' בנימין 60'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Городская библиотека Нетания',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx60%2C&UserEarthX=136612&UserEarthY=1191898&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => '32.3201396',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בנימין 60, נתניה',
                           'ID' => 121,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Городская библиотека Нетания',
                                'Address' => 'пр. Биньямин, 60'
                               },
                           'SeatsAmount' => 121,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.8555754',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 121,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'ספריה ציבורית נתניה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'קרקס אמריקנו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 908,
                     'Hall' => {
                           'ID' => 908,
                           'GoogleMapAddress' => '32.306506, 34.873131',
                           'Image2Height' => 668,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'SeatsAmount' => 1272,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Цирк Американо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Район Керьят а-Шарон, ул. Йосефа Клаузнера, напротив Мерказ Давид'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.3066536',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות קרקס אמריקנו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'קרקס אמריקנו',
                                'Address' => 'שכונה קרית השרון,רח' יוסף קלאוזנר, מול מרכז דוד'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E4%u05E8%u05D5%u05E4%u05E1%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D5%u05E1%u05E3%20%u05E7%u05DC%u05D0%u05D5%u05D6%u05E0%u05E8x%2C1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4xx&UserEarthX=138159&UserEarthY=1190350&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.873074',
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 668,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 22,
                           'Active' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 22
            },
            {
             'Name' => 'עין הוד',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '32.701349',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד',
                                'Address' => 'עין הוד - כפר האומנים'
                               },
                           'CombinedName' => 'הצגות אמפיתיאטרון עין הוד',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx148490x1234121%2C&UserEarthX=148489&UserEarthY=1234119&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.701349, 34.980802',
                           'ID' => 480,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Деревня художников Эйн-Ход',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Эйн-Ход'
                               },
                           'SeatsAmount' => 502,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 105,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.980802'
                          },
                     'ID' => 480,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד'
                    }
                   ],
             'ID' => 105
            },
            {
             'Name' => 'עפולה',
             'ID' => 54,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 457,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות עפולה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.613534',
                           'Distance' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула'
                               },
                           'SeatsAmount' => 643,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414',
                           'ID' => 457,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 54,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '35.288414',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות עפולה',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 8,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1791,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1791,
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה'
                    },
                    {
                     'ID' => 1030,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Hollywood Club Петах-Тиква',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'А- сивим 60'
                               },
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'הסיבים 60, פתח תקוה',
                           'ID' => 1030,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%20%u05EA%u05E2%u05E9%u05D9%u05D9%u05D4%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D9%u05E0%u05D0%u05D9%5Dxx136536x1165460%2C&UserEarthX=136561&UserEarthY=1165655&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון הוליווד קלאב פתח תקווה',
                                'Address' => 'הסיבים 60'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון הוליווד קלאב פתח תקווה',
                           'Pit' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0856051',
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => '34.8562143',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 8,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון הוליווד קלאב פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 274,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8967964',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 8,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsAmount' => 144,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ресторан Эксклюзив Петах-Тиква',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Александр Янай, 9'
                               },
                           'ID' => 274,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אלכסנדר ינאי 9, פתח תקוה',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.1045809',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05D0%u05DC%u05DB%u05E1%u05E0%u05D3%u05E8%20%u05D9%u05E0%u05D0%u05D9x9%2C&UserEarthX=140233&UserEarthY=1167973&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מסעדת רוסיה פתח תקווה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אלכסנדר ינאי 9'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות מסעדת רוסיה פתח תקווה',
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'Name' => 'מסעדת רוסיה פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 79,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.888287',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Parking' => 4,
                           'CityID' => 8,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 714,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ID' => 79,
                           'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287',
                           'Image2Height' => 714,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Шарет Петах-Тиква',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Шарет Петах-Тиква',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                                'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.087587',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1
                          },
                     'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1749,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104',
                           'ID' => 1749,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Есть бесплатная стоянка на примыкающих улицах.',
                                'Name' => 'Театр а-Байт Гольда	Петах-Тиква'
                               },
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה',
                                'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                                'Info' => 'קיימת חנייה חינם ברחובות הסמוכים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.103528',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.877104',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 8,
                           'Lift' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 8,
             'Name' => 'פתח תקווה'
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 175,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.801411',
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 542,
                           'Lift' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 66,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер'
                               },
                           'SeatsAmount' => 664,
                           'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411',
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Image2Height' => 542,
                           'ID' => 175,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.867439',
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377',
                           'CombinedName' => 'Концерты Концертный зал Гиват-Бренер',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
                                'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ],
             'ID' => 66
            },
            {
             'ID' => 93,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '35.009749',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 93,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Музыкальный клуб Берале Лахавот-Хавива',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Районный совет Менаше'
                               },
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'GoogleMapAddress' => '32.394268, 35.009749',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 381,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DC%u05D4%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D7%u05D1%u05D9%u05D1%u05D4%5Dxx151154x1200074%2C&UserEarthX=151149&UserEarthY=1200161&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'ברלה מיוזיק קלאב להבות חביבה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'מועצה אזורית מנשה'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.394268',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 381,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'ברלה מיוזיק קלאב להבות חביבה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'קיבוץ להבות חביבה '
            },
            {
             'Name' => 'קיסריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 921,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הצגות אמפיתיאטרון קיסריה',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'אמפיתיאטרון קיסריה שנבנה בתקופת הורדוס אחת העתיקות בישראל, מקומות ישיבה הם על מדרגות אבן ויש להצדייד בכרית (או לקנות אותן במקום) ובגד חם במקרה של רוח הים. גם כן, יש לקחת פרק זמן גדול להגעה כדי להימנע מהפקקים.',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                                'Address' => 'קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx140054x1211490%2C&UserEarthX=141226&UserEarthY=1210628&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.495928',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 7,
                           'ID' => 921,
                           'GoogleMapAddress' => '32.495928, 34.891042',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'SeatsAmount' => 3862,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'у въезда в киббуц Сдот ям',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Один из древнейших амфитеатров эпохи царя Ирода с каменными ступенями вместо сидений, рекомендуется взять с собой небольшие подушки (или купить на месте на территории амфитеатра), а также теплые вещи на случай ветра со стороны моря. Просьба выезжать задолго до начала концерта, чтобы не попасть в пробку.',
                                'Name' => 'Амфитеатр Кейсария'
                               },
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Parking' => 3,
                           'CityID' => 57,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Longitude' => '34.891042',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 57
            },
            {
             'Name' => 'קרית גת',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 39,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.763835',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.618608',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס קרית גת',
                                'Address' => 'רח' אהוד בן גרא 9'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס קרית גת',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05DE%u05E9%u05E2%u05D5%u05DC%20%u05D0%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05E8%u05D0x9%2C&UserEarthX=127707&UserEarthY=1113809&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'ID' => 352,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Image2Height' => 403,
                           'GoogleMapAddress' => 'אשכול פיס, קרית גת, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 192,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Гат',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Иехуд Бен Гара 9'
                               },
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1
                          },
                     'ID' => 352,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אשכול הפיס קרית גת'
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות קרית גת',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 655,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית גת',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הארז 51',
                                'Name' => 'היכל התרבות קרית גת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.609598',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ID' => 655,
                           'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'SeatsAmount' => 708,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат',
                                'Address' => 'ул. а-Эрез, 51'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 39,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => '34.775479',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 39
            },
            {
             'Name' => 'קרית טבעון',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.126087',
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 81,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.711293, 35.126087',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'ID' => 281,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Хана Сенеш 27, Торговый центр Зейд',
                                'Name' => 'Матнас — Зал Зоар Кирьят-Тивон',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 380,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Latitude' => '32.711293',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון',
                                'Address' => 'רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2300x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D8%u05D1%u05E2%u05D5%u05DFx%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05E1%u05E0%u05E9x%2C&UserEarthX=162349&UserEarthY=1235147&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers'
                          },
                     'ID' => 281,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון'
                    }
                   ],
             'ID' => 81
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' דקר 11',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.841732',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 849,
                           'Image2Height' => 403,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536',
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Дакар 11',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 59,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Longitude' => '35.083536',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ID' => 849
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 59,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין',
                           'ID' => 1683,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הצגות היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 1683,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין'
                    }
                   ],
             'ID' => 59,
             'Name' => 'קרית מוצקין'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 461,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8050549',
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Задаль, 3',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион'
                               },
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 461,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.9636516',
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Ам Ришон ле-Цион',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' זד"ל 3',
                                'Name' => 'בית העם ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'בית העם ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'ID' => 1700,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 4,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ID' => 1700
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7996228',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Lift' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 598,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Image2Height' => 598,
                           'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 60, ראשון לציון',
                           'ID' => 68,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион',
                                'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински'
                               },
                           'SeatsAmount' => 368,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Мофет Ришон ле-Цион',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '31.9638888',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 68,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 424,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8215084',
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Шикун а-Мизрах Ришон ле-Цион',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'пр. Яков, 50'
                               },
                           'SeatsAmount' => 380,
                           'GoogleMapAddress' => 'יעקב 50, ראשון לציון',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'ID' => 424,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.9543371',
                           'Distance' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x50%2C&UserEarthX=133190.5&UserEarthY=1151238.5&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'CombinedName' => 'Концерты Матнас Шикун а-Мизрах Ришон ле-Цион',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' יעקב 50',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון'
                               }
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 4,
             'Name' => 'ראשון לציון'
            },
            {
             'ID' => 25,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1696,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'ID' => 1696
                    },
                    {
                     'ID' => 150,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8137194',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.8932705',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D4%u05D1%u05E0%u05D9%u05DDx10%2C&UserEarthX=132468&UserEarthY=1144560&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הבנים 10',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית יד לבנים רחובות'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות בית יד לבנים רחובות',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsAmount' => 195,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Абаним, 10',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Реховот'
                               },
                           'ID' => 150,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, רחובות, ישראל',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'Name' => 'בית יד לבנים רחובות',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Name' => 'מופ''ת רחובות',
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 723,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 2,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.808753',
                           'Latitude' => '31.897388',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'לוין אפשטיין 22',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מופ''ת רחובות'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Мофет Реховот',
                           'Cafeteria' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05DC%u05D5%u05D9%u05DF%20%u05D0%u05E4%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05DF%2022%20%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAxx132028x1145001%2C&UserEarthX=132028&UserEarthY=1145001&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.897388, 34.808753',
                           'ID' => 723,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Мофет Реховот',
                                'Address' => 'ул. Левин Эпштейн, 22'
                               },
                           'SeatsAmount' => 259,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1698
                          },
                     'ID' => 1698,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות'
                    }
                   ],
             'Name' => 'רחובות'
            },
            {
             'Name' => 'רמת גן',
             'ID' => 27,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 878,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 27,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.8145073',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך הטייסים 85',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל הספורט העירוני זיסמן רמת גן'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Городской дворец спорта Зисман Рамат-Ган',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05E4%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%20%u05D6%u05D9%u05E1%u05DE%u05DF%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D2%u05DF%5Dxx132633x1161572%2C&UserEarthX=132652&UserEarthY=1161644&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.0467376',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם ספורט עירוני רמת גן שלום זיסמן רמת גן ישראל',
                           'ID' => 878,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Дерех а-Таясим, 85',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Городской дворец спорта Зисман Рамат-Ган'
                               },
                           'SeatsAmount' => 700
                          },
                     'Name' => 'היכל הספורט העירוני זיסמן רמת גן',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.8032678',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 27,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 536,
                           'Image2Width' => 600,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => 'היצירה 3, רמת גן, ישראל',
                           'Image2Height' => 536,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'ID' => 186,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган',
                                'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3'
                               },
                           'SeatsAmount' => 550,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון היהלום רמת גן',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' היצירה 3',
                                'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17',
                           'Latitude' => '32.0847148',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 186,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אוהל היכל הקרקס האותנטי',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 975,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Оэль а-Киркас а-Отенти',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Кфар а-Ярок'
                               },
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'GoogleMapAddress' => '32.135142, 34.829435',
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 975,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05DF%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DF%5Dxx134232x1171290%2C&UserEarthX=134366&UserEarthY=1171240&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Оэль а-Киркас а-Отенти',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אוהל היכל הקרקס האותנטי',
                                'Address' => 'כפר הירוק'
                               },
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.135142',
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => '34.829435',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 28,
                           'Active' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.829435',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 28,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Оэль а-Киркас Кфар а-Ярок'
                               },
                           'SeatsAmount' => 551,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.135142, 34.829435',
                           'ID' => 1497,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'כפר הירוק',
                                'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Оэль а-Киркас Кфар а-Ярок',
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.135142',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1497,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1692,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 28,
                           'Active' => 1
                          },
                     'ID' => 1692,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון'
                    }
                   ],
             'ID' => 28,
             'Name' => 'רמת השרון'
            },
            {
             'Name' => 'רעננה',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אמפי-פארק רעננה',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.845745',
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 455,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 29,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Image2Height' => 455,
                           'GoogleMapAddress' => '32.190088, 34.845745',
                           'ID' => 483,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех а-Парк, продолжение ул. Ахуза',
                                'Name' => 'Амфи-Парк Раанана',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 2458,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => '32.190088',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אמפי-פארק רעננה',
                                'Address' => 'דרך הפארק - המשך רח' אחוזה'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Амфи-Парк Раанана',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18485x%u05D0%u05DE%u05E4%u05D9%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4%26psik%3B%20%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%206%26psik%3B%20%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4%2C&UserEarthX=135513&UserEarthY=1177511&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0
                          },
                     'ID' => 483
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 310,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана',
                                'Address' => 'ул. Ахуза, 147'
                               },
                           'ID' => 180,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                                'Address' => 'רח' אחוזה 147'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 29,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Lift' => 2
                          },
                     'ID' => 180
                    },
                    {
                     'ID' => 1812,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.878054',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'CityID' => 29,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 1812,
                           'GoogleMapAddress' => '32.197453, 34.878054',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'а-Яар — Каньон Раананим Раанана',
                                'Address' => 'ул. а-Маалаха, 2, промзона Раанана, второй этаж'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' המלאכה 2, איזור התעשייה רעננה, קומה 2',
                                'Name' => 'היער - קניון רננים רעננה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.197453',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'היער - קניון רננים רעננה',
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 29
            },
            {
             'Name' => 'תל אביב-יפו',
             'ID' => 1,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אולם ארועים סטופה תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.7695551',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5+%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.433972,8.272705&oq=%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5+%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&hnear=%D7%93%D7%A8%D7%9A+%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5+%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אולם ארועים סטופה תל אביב-יפו',
                           'He' => {
                                'Name' => 'אולם ארועים סטופה תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' קיבוץ גלויות 46'
                               },
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0514296',
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Зал торжеств Стопа Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Киббуц Галуйот 46'
                               },
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיבוץ גלויות 46, תל אביב-יפו',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1086
                          },
                     'ID' => 1086
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7957629',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Спортивный зал Тихонет им. Альтермана Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Шошана Парсечь 3'
                               },
                           'SeatsAmount' => 997,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שושנה פרסיץ 3, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 1105,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%A5+3+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.131699,34.795488&spn=0.004066,0.007204&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.386752,14.754639&hnear=%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%A5+3,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=18',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אולם ספורט תיכונט ע''ש אלתרמן תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' שושנה פרסיץ 3'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Спортивный зал Тихонет им. Альтермана Тель-Авив',
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.1324527',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1105,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'אולם ספורט תיכונט ע''ש אלתרמן תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 51,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Image2Height' => 495,
                           'GoogleMapAddress' => 'Azrieli Center, תל אביב יפו, ישראל',
                           'ID' => 51,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели',
                                'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 404,
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 1,
                           'Latitude' => '32.0743222',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.7920806',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 495
                          },
                     'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 7
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.8023838',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'университет Тель-Авива, Рамат-Авив, ул. Хаим Леванон, ворота 7',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'университет Тель-Авива, Рамат-Авив, ул. Хаим Леванон, ворота 7',
                                'Name' => 'Муз. школа им. Бухмана-Меты — Зал Клермонт Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'SeatsAmount' => 239,
                           'RowsAmount' => 10,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אולם קלרמונט תל אביב יפו ישראל',
                           'ID' => 983,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=32.113255,34.802111&hl=ru&ll=32.113258,34.80211&spn=0.002115,0.004128&sll=32.113254,34.80211&sspn=0.002124,0.004128&mra=mift&mrsp=0&sz=19&t=m&z=19',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, רח' חיים לבנון, שער 7',
                                'Name' => 'ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, רח' חיים לבנון, שער 7'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו',
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.1125251',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 983
                    },
                    {
                     'ID' => 669,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0672343',
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05DE%u05E1%u05D2%u05E8x60%2C&UserEarthX=130043&UserEarthY=1163848&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' המסגר 60',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Масгер 60',
                                'Name' => 'Дом танцевального ансамбля фламенко Compas Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'המסגר 60, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 669,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.7870546'
                          },
                     'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית עובד תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית עובד העירייה, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Image2Height' => 588,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'ID' => 35,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Помпедиту, 4',
                                'Name' => 'Бейт Овед Тель-Авив-Яффо',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 356,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт Овед Тель-Авив-Яффо',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' פומבדיתה 4',
                                'Name' => 'בית עובד תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E4%u05D5%u05DE%u05D1%u05D3%u05D9%u05EA%u05D0x4%2C&UserEarthX=130140&UserEarthY=1165348&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Latitude' => '32.0852999',
                           'Distance' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.7817676',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 588
                          },
                     'ID' => 35
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בית פרסקו למחול תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.779036',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1638,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.056255, 34.779036',
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт Фреско ле-Махоль Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Платная стоянка на близлежащих парковках.',
                                'Address' => 'ул. Левински 108, новая автостанция, 4 этаж рядом с театром Каров'
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' לווינסקי 108 בתחנה המרכזית החדשה, קומה 4 ליד תיאטרון קרוב',
                                'Name' => 'בית פרסקו למחול תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'חניה בתשלום בחניונים באיזור.'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית פרסקו למחול תל אביב',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.056255',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'ID' => 1638
                    },
                    {
                     'ID' => 1706,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1706,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב',
                     'ShowsQty' => 6
                    },
                    {
                     'ID' => 270,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 651,
                           'Longitude' => '34.7883795',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן',
                                'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.0783845',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Image2Height' => 651,
                           'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 270,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман',
                                'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 242
                          },
                     'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Бейтан 12 на территории Тель-Авивского порта',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Бар-ресторан TalkHouse Тель-Авив'
                               },
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'GoogleMapAddress' => '32.098721, 34.774106',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1336,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות בר-מסעדה - טוקהאוס תל אביב',
                           'He' => {
                                'Address' => 'ביתן 12 נמל תל אביב',
                                'Name' => 'בר-מסעדה - טוקהאוס תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.098721',
                           'Distance' => 0,
                           'Longitude' => '34.774106',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'ID' => 1336,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'בר-מסעדה - טוקהאוס תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'דיויד אינטרקונטיננטל תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 989,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.8056716',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Кауфман, 12',
                                'Name' => 'Отель David Intercontinental Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 989,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קאופמן 12, תל אביב-יפו',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.1166725',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E4%u05E8%u05D5%u05E4%u05E1%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D7%u05D6%u05E7%u05D0%u05DC%20%u05E7%u05D5%u05D9%u05E4%u05DE%u05DFx12%2C&UserEarthX=127956&UserEarthY=1163632&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' קאופמן 12',
                                'Name' => 'דיויד אינטרקונטיננטל תל אביב-יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות דיויד אינטרקונטיננטל תל אביב-יפו'
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 886,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05DE%u05DC%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%5Dxx128880x1167320%2C&UserEarthX=129439&UserEarthY=1167459&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'האנגר 11 - ג'אז 2012, אולם הפדרציה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'נמל תל אביב'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Ангар 11 — Джаз 2012, зал Федерация',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0982903',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 1030,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ангар 11 — Джаз 2012, зал Федерация',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'северный морской порт'
                               },
                           'ID' => 886,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 810,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Active' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageHeight' => 810,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'Name' => 'האנגר 11 - ג'אז 2012, אולם הפדרציה',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ID' => 574,
                           'GoogleMapAddress' => 'נמל תל אביב 35, תל אביב יפו, ישראל',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Ангар 11 — Танцевальный партер'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות האנגר 11 - מופע עמידה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'האנגר 11 - מופע עמידה',
                                'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0982903',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '34.7741243',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ID' => 574,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'האנגר 11 - מופע עמידה'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ID' => 1705,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 1705
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1376,
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '32.0615104',
                           'Distance' => 3,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 30,
                           'Image2Height' => 552,
                           'GoogleMapAddress' => 'יגאל אלון 51 תל אביב',
                           'ID' => 1376,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон',
                                'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим — Яд-Элиягу',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 11568,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Gangways' => 25,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Lift' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 552,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 47,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.7919532'
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 47,
                           'Parking' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 556,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Longitude' => '34.791474',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים תל אביב - יד אליהו',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Дворец спорта Менора Мивтахим Тель-Авив — Яд-Элиягу',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 3,
                           'Latitude' => '32.061269',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Gangways' => 25,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 1510,
                           'RowsAmount' => 28,
                           'Image2Height' => 556,
                           'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474',
                           'SeatsAmount' => 8202,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим Тель-Авив — Яд-Элиягу',
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон'
                               }
                          },
                     'ID' => 1510,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים תל אביב - יד אליהו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1704,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1704,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 1122,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.104162',
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D7%u05E0%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132324x1167916%2C&UserEarthX=132187&UserEarthY=1167946&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'חניון גני יהושע תל אביב',
                                'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע, מול מרכז הירידים'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות חניון גני יהושע תל אביב',
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Стоянка Ганей Иеошуа Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, напротив Мерказ а-Яридим'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.104162, 34.810760',
                           'ID' => 1122,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.81076'
                          },
                     'Name' => 'חניון גני יהושע תל אביב',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 1721,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1721,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Тель-Авивский музей'
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Тель-Авивский музей',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'ID' => 300,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Киббуц Галует, 52',
                                'Name' => 'Клуб Барби Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 300,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיבוץ גלויות 52 תל אביב',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D2%u05DF%20%u05D4%u05D6%u05D5%u05D0%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx128649x1161929%2C&UserEarthX=128549&UserEarthY=1161948&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' קיבוץ גלויות 52'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0512632',
                           'Longitude' => '34.7700343',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 771,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '34.7819586',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון בר גיורא תל אביב',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1',
                                'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0750419',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль (здание Цавта) -1 этаж'
                               },
                           'ID' => 771,
                           'GoogleMapAddress' => 'Ibn Gabirol 30, Tel Aviv-Yafo',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 1797,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив'
                               },
                           'ID' => 1797,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון ההכיל יד אליהו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 919,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'יגאל אלון , כניסה משער מס 7, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 919,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон , вход через 7 ворота',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Яд-Элиягу'
                               },
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון ההכיל יד אליהו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון , כניסה משער מס 7'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון ההכיל יד אליהו',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05E1%u05E4%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D9%u05D3%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130455x1163186%2C&UserEarthX=130203&UserEarthY=1163177&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.795569',
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.074314',
                           'Distance' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו'
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Havana music club Тель-Авив-Яффо',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569',
                           'ID' => 598,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ID' => 598,
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1217,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7724113',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Parking' => 3,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив'
                               },
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל',
                           'ID' => 1217,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' שביל המרץ 5',
                                'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Концерты Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0511196',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 1335,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.771751',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון פסאז' תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אלנבי 94'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון פסאז' תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.0663195',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Аленби, 94',
                                'Name' => 'Клуб Пассаж Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1335,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אלנבי 94, תל אביב-יפו'
                          },
                     'Name' => 'מועדון פסאז' תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ID' => 1398,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.776046',
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.101798',
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון רידינג 3 תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                                'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт'
                               },
                           'SeatsAmount' => 516,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1398,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                     'ShowsQty' => 3
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 4,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.782994',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות מועדון שבלול',
                           'Cafeteria' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מועדון שבלול',
                                'Address' => 'קרליבך 23'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16',
                           'Latitude' => '32.068313',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 354,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Карлибах, 23',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Клуб Шаблюль'
                               },
                           'SeatsAmount' => 120
                          },
                     'ID' => 354,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מועדון שבלול'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => '34.774862',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Ресторан Table Talk Тель-Авив-Яффо',
                           'He' => {
                                'Address' => 'דיזינגוף 64, קומה שניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מסעדת Table Talk תל אביב-יפו'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.076222',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 1539,
                           'GoogleMapAddress' => '32.076222, 34.774862',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 80,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ресторан Table Talk Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Дизенгоф, 64, второй этаж'
                               }
                          },
                     'ID' => 1539,
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'מסעדת Table Talk תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1722,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1722,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'ID' => 205,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 205,
                           'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477',
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Image2Height' => 539,
                           'SeatsAmount' => 314,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71',
                                'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив',
                                'Info' => 'На крыше каньона «Ган а-Ир»',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Концерты Культурный центр Эйнав Тель-Авив',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 71'
                               },
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.082174',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Longitude' => '34.780477',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 4,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 539,
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 2
                          },
                     'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                     'ShowsQty' => 35
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.78805',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 4,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050',
                           'ID' => 1513,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж',
                                'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 58,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Latitude' => '32.069395',
                           'Distance' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1513
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 0,
                     'Name' => 'סטודיו סופי מוסקוביץ' תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => '34.7803636',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Левински 116, новая автобусная станция, 4 этаж, на уровне улицы',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр-студия Софи Москович Тель-Авив'
                               },
                           'SeatsAmount' => 94,
                           'GoogleMapAddress' => 'לוינסקי 116, תל אביב-יפו',
                           'RowsAmount' => 7,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 776,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D5%u05D9%u05E0%u05E1%u05E7%u05D9x116%2C&UserEarthX=129403&UserEarthY=1162650&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Концерты Театр-студия Софи Москович Тель-Авив',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'סטודיו סופי מוסקוביץ' תל אביב',
                                'Address' => 'רח' לוינסקי 116, תחנה המרכזית החדשה, קומה 4, מפלס רחוב'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0564341',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 776
                    },
                    {
                     'ID' => 1710,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'קולנוע לב תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ID' => 1710,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          },
                     'Name' => 'קולנוע לב תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'קפה התחנה תל אביב-יפו',
                     'ShowsQty' => 0,
                     'ID' => 1093,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.7597015',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קרוב למתחם התחנה, רח' קויפמן 1',
                                'Name' => 'קפה התחנה תל אביב-יפו',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות קפה התחנה תל אביב-יפו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/r1PU8',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => '32.0569336',
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קויפמן 1, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 1093,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Недалеко от территории а-Тахана, ул. Койфман 1',
                                'Name' => 'Кафе а-Тахана Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 80
                          }
                    },
                    {
                     'ID' => 699,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 422,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130536x1167391%2C&UserEarthX=130228&UserEarthY=1167306&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'קרקס מדראנו',
                                'Address' => 'פארק הירקון, ספורטק, רח' רוקח'
                               },
                           'CombinedName' => 'הופעות קרקס מדראנו',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Парк а-Яркон, ул. Роках, комплекс Спортэк',
                                'Name' => 'Цирк Медрано',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 1278,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Image2Height' => 422,
                           'GoogleMapAddress' => 'פארק הירקון, ספורטק, רוקח, תל אביב-יפו',
                           'ID' => 699,
                           'Gangways' => 8,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600
                          },
                     'Name' => 'קרקס מדראנו',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ID' => 1734,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1
                          },
                     'ID' => 1734
                    },
                    {
                     'ID' => 1610,
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гешер Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'ID' => 1610,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                     'ShowsQty' => 9
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'ID' => 1717,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'ID' => 1717,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.807412',
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа'
                               },
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101155, 34.807412',
                           'ID' => 414,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.101155',
                           'Distance' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17',
                           'Mazgan' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע',
                                'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 414
                    },
                    {
                     'ID' => 1609,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.076754',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19'
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ID' => 1609,
                           'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => '34.784731'
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב',
                     'ShowsQty' => 5
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.06423',
                           'Distance' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Маленький Тель-Авив',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע',
                                'Info' => 'חניה חינם ליד הבניין.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב'
                               },
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж',
                                'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив',
                                'Info' => 'Бесплатная стоянка возле здания.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 49,
                           'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011',
                           'Image2Height' => 0,
                           'RowsAmount' => 5,
                           'ID' => 1766,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Longitude' => '34.787011'
                          },
                     'ID' => 1766,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 514,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 514,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.056489, 34.778847',
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Karov Тель-Авив',
                                'Info' => 'Для водителей: есть возможность на парковке а-Оманим. Надо подъехать к Симтат Авраам Антеби. В центре улицы есть спуск на парковку, следует припарковаться на 4 этаже парковки а-Оманим. Вход 53.
На общественном транспорте: прибыть к ул. Ливински 116, вход 41 или 42.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Левински, 116'
                               },
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' לווינסקי 116',
                                'Name' => 'תיאטרון קרוב תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'למגיעים ברכב - ישנה אפשרות להחנות בחניון האמנים של התחנה. יש להגיע לסמטת אברהם ענתבי, ת"א. במרכז הרחוב יש ירידה לחניון, בתוכו להחנות בקומה רביעית - חניון האמנים. להיכנס דרך כניסה 53 ואז ברגל.
למגיעים בתחבורה ציבורית - יש להגיע לרח' לווינסקי 116 ת"א, להיכנס דרך כניסה 41 או כניסה 42 ואז ברגל.'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театр Karov Тель-Авив',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D5%u05D9%u05E0%u05E1%u05E7%u05D9x116%2C&UserEarthX=129463&UserEarthY=1162630&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '32.056489',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '34.778847',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון קרוב תל אביב',
                     'ShowsQty' => 0
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע. אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.',
                                'Name' => 'תיאטרון תל אביב',
                                'Address' => 'רח' ויצמן 60'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'CombinedName' => 'Спектакли Театрон Тель-Авив',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Pit' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'Latitude' => '32.090399',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsAmount' => 896,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 60',
                                'Name' => 'Театрон Тель-Авив',
                                'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия. Опоздавшие в зал не допускаются до антракта (если он есть).',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 5,
                           'RowsAmount' => 25,
                           'Image2Height' => 670,
                           'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830',
                           'Active' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Parking' => 4,
                           'ImageHeight' => 670,
                           'Stairs' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Lift' => 1,
                           'Longitude' => '34.79083',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 5
                    },
                    {
                     'ID' => 1719,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'Distance' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Width' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1719,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                     'ShowsQty' => 30
                    }
                   ]
            }
           ]
    };

אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

אור עקיבא
היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

כל האירועים באולם

איירפורט סיטי
היכל התרבות איירפורט סיטי

רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשדוד
אודיטוריום רמי נעים אשדוד

רח' ביאליק 10, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

אמפיתיאטרון מונארט

רח' הגדוד העברי 16, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית יד לבנים אשדוד

רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

דרך ארץ 1, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס דיונה אשדוד

רח' קק"ל 90, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשקלון
היכל התרבות אשקלון

רח' הנשיא 82, אשקלון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס וולדנברג אשקלון

כל האירועים באולם

באר שבע
אמפיפארק באר-שבע

רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע

שד' יצחק רגר 34, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז צעירים באר שבע

הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן אמנויות הבמה באר שבע

כל האירועים באולם

פארק קרסו למדע באר שבע

רח' העצמאות 79, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הפרינג' באר שבע

אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

בנימינה
אולם בחצר ביתם של גדי ופנינה צדקה

רח' חבצלת 12, בנימינה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בת ים
היכל התרבות בת ים

רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מסעדת ניקה בת ים

דרך בן גוריון 53, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז פיס למדעים ואמנויות בת ים

רח' דקל, 5, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו התיאטרון של שאול טיקטינר בת ים

רח' ירושלים 40 א, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

כל האירועים באולם

גני תקווה
מרכז הבמה גני תקווה

כל האירועים באולם

הרצליה
היכל אמנויות הבמה הרצליה

כל האירועים באולם

המרכז העירוני לתיאטרון הרצליה

בן גוריון 4 פינת בר אילן 2, במרתף, דלת כחולה, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

זכרון יעקב
ביסטרו אדמה זכרון יעקוב - מועדון ג'אז

רח' מעלה הראשונים 8, זכרון יעקב

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

כל האירועים באולם

חדרה
היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה

רח' רמבם 26, חדרה

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

רח' רמב"ם 39, חדרה

כל האירועים באולם תיאור האולם

חולון
היכל הספורט גולדה חולון

רח' אורנה פורת 3, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון דואט חולון

רח' האורגים 12, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז שטיינברג חולון

גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס וולפסון חולון

רח' צבי שץ 29, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חולון

כל האירועים באולם

חיפה
אוניברסיטת חיפה, המשכן לאומנויות, חדר 207

שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית אבא חושי חיפה

רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית נגלר חיפה

שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון Beat חיפה

רח' הנשיא 124, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז הקונגרסים חיפה

קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמטק חיפה

שד' הנשיא 142, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הצפון חיפה

רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חיפה

כל האירועים באולם

יבנה
היכל התרבות יבנה

שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

כל האירועים באולם תיאור האולם

יהוד
מועדון Gray יהוד

רח' החרושת 2, יהוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

ירושלים
בנייני האומה ירושלים

כל האירועים באולם

הגן הבוטני ירושלים, הבמה תחת כיפת שמיים

שכונת קרית אוניברסיטת גבעת רם, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

לב סמדר ירושלים

רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון פעיל עין יעל ירושלים

מול גן החיות התנ"כי, ליד קניון מלחה, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז בית אות המוצר ירושלים

דרך חברון 12, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכנות שאננים ירושלים - מרכז תרבות וכנסים בינלאומי

רח' הצייר יעקב שטיינהרדט 1, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתחם חצר סרגיי ירושלים

רח' הלני המלכה 13, ירושלים

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

כל האירועים באולם

כינרת
בית גבריאל כנרת

עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92, כינרת

כל האירועים באולם תיאור האולם

נמל עין גב כנרת - אולם קטן

נמל עין גב, חוף כנרת, כינרת

כל האירועים באולם תיאור האולם

כפר בלום
בית העם כפר בלום

קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

כל האירועים באולם תיאור האולם

כפר דניאל
פארק הקופים כפר דניאל

יער בין שמן, סמוך לכבישים 6, 1, כפר דניאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

כפר סבא
היכל התרבות כפר סבא

כל האירועים באולם

כרמיאל
אשכול הפיס כרמיאל

רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

נשיאי ישראל, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז ברוך כרמיאל

רח' הנרקיס, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

לוד
היכל התרבות לוֹד

רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

לטרון
מודיעין
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

כל האירועים באולם

ישפרו סנטר מודיעין

מתחם ישפרו סנטר מודיעין, מודיעין

כל האירועים באולם תיאור האולם

מעלה אדומים
היכל התרבות מעלה אדומים

דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מעלות
היכל התרבות מעלות תרשיחא

קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

כל האירועים באולם תיאור האולם

נהריה
היכל התרבות נהריה

דרך העצמאות 7, נהריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נוף הגליל (נצרת עילית)
מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

כל האירועים באולם תיאור האולם

נס ציונה
היכל התרבות נס ציונה

רח' השיריון 1, נס ציונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן הפיס נס ציונה

רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נתניה
אולם של בית הכנסת המסורתי בית ישראל נתניה

רח' יהודה הנשיא 19, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשכול הפיס נתניה

שדרות גולדה מאיר, 901, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות העירוני נתניה

כל האירועים באולם

ספריה ציבורית נתניה

שד' בנימין 60, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרקס אמריקנו

שכונה קרית השרון,רח' יוסף קלאוזנר, מול מרכז דוד, נתניה

כל האירועים באולם תיאור האולם

עין הוד
אמפיתיאטרון עין הוד

עין הוד - כפר האומנים, עין הוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

עפולה
היכל התרבות עפולה

רח' חטיבה תשע 15, עפולה

כל האירועים באולם תיאור האולם

פתח תקווה
היכל התרבות פתח תקווה

כל האירועים באולם

מועדון הוליווד קלאב פתח תקווה

הסיבים 60, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מסעדת רוסיה פתח תקווה

רח' אלכסנדר ינאי 9, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

שרת פתח תקווה

העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה

אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ גבעת ברנר
אולם המופעים גבעת ברנר

קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ להבות חביבה
ברלה מיוזיק קלאב להבות חביבה

מועצה אזורית מנשה, קיבוץ להבות חביבה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיסריה
אמפיתיאטרון קיסריה

קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים, קיסריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית גת
אשכול הפיס קרית גת

רח' אהוד בן גרא 9, קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות קרית גת

רח' הארז 51, קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית טבעון
מתנ''ס - אולם זוהר קרית טבעון

רח' חנה סנש 27, מרכז מסחרי זייד, קרית טבעון

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית מוצקין
אשכול הפיס קריית מוצקין

רח' דקר 11, קרית מוצקין

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התיאטרון קריית מוצקין

כל האירועים באולם

ראשון לציון
בית העם ראשון לציון

רח' זד"ל 3, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

כל האירועים באולם

מופ''ת ראשון לציון

רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס שיכון המזרח ראשון לציון

שד' יעקב 50, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

רחובות
בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

כל האירועים באולם

בית יד לבנים רחובות

רח' הבנים 10, רחובות

כל האירועים באולם תיאור האולם

מופ''ת רחובות

לוין אפשטיין 22, רחובות

כל האירועים באולם תיאור האולם

מכון ויצמן למדע רחובות

כל האירועים באולם

רמת גן
היכל הספורט העירוני זיסמן רמת גן

דרך הטייסים 85, רמת גן

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון היהלום רמת גן

רח' היצירה 3, רמת גן

כל האירועים באולם תיאור האולם

רמת השרון
אוהל היכל הקרקס האותנטי

כפר הירוק, רמת השרון

כל האירועים באולם תיאור האולם

אוהל היכל הקרקס כפר הירוק

כפר הירוק, רמת השרון

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמה סיטי גלילות רמת השרון

כל האירועים באולם

רעננה
אמפי-פארק רעננה

דרך הפארק - המשך רח' אחוזה, רעננה

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

כל האירועים באולם

היער - קניון רננים רעננה

רח' המלאכה 2, איזור התעשייה רעננה, קומה 2, רעננה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תל אביב-יפו
אולם ארועים סטופה תל אביב-יפו

רח' קיבוץ גלויות 46, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

אולם ספורט תיכונט ע''ש אלתרמן תל אביב-יפו

רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה - אולם קלרמונט תל אביב-יפו

אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, רח' חיים לבנון, שער 7, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו

רח' המסגר 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית עובד תל אביב-יפו

רח' פומבדיתה 4, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית פרסקו למחול תל אביב

רח' לווינסקי 108 בתחנה המרכזית החדשה, קומה 4 ליד תיאטרון קרוב, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית ציוני אמריקה תל אביב

כל האירועים באולם

בית שלום עליכם תל אביב-יפו

רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בר-מסעדה - טוקהאוס תל אביב

ביתן 12 נמל תל אביב, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

דיויד אינטרקונטיננטל תל אביב-יפו

רח' קאופמן 12, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

האנגר 11 - ג'אז 2012, אולם הפדרציה

נמל תל אביב, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות תל אביב

כל האירועים באולם

היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל ספורט מנורה מבטחים תל אביב - יד אליהו

רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

כל האירועים באולם

מוזיאון תל-אביב לאמנות

כל האירועים באולם

מועדון בארבי תל אביב-יפו

רח' קיבוץ גלויות 52, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון בר גיורא תל אביב

רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון גגרין תל אביב-יפו

כל האירועים באולם

מועדון ההכיל יד אליהו

רח' יגאל אלון , כניסה משער מס 7, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב

רח' שביל המרץ 5, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון פסאז' תל אביב-יפו

רח' אלנבי 94, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון רידינג 3 תל אביב

רח' התערוכה 3, צפון הנמל, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון שבלול

קרליבך 23, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מסעדת Table Talk תל אביב-יפו

דיזינגוף 64, קומה שניה, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז סוזן דלל תל אביב

כל האירועים באולם

מרכז ענב לתרבות תל אביב

רח' אבן גבירול 71, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב

דרך מנחם בגין, 98, קומה 3, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו סופי מוסקוביץ' תל אביב

רח' לוינסקי 116, תחנה המרכזית החדשה, קומה 4, מפלס רחוב, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

קולנוע לב תל אביב

כל האירועים באולם

קפה התחנה תל אביב-יפו

קרוב למתחם התחנה, רח' קויפמן 1, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרקס מדראנו

פארק הירקון, ספורטק, רח' רוקח, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף

כל האירועים באולם

תיאטרון גשר תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הבימה תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב

שד' רוקח, גני יהושע, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הקאמרי תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון מלנקי תל אביב

רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון קרוב תל אביב

רח' לווינסקי 116, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון תל אביב

רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון תמונע תל אביב

כל האירועים באולם